Argentina v aukci OZE vysoutěžila 1,4 GW s průměrnou cenou okolo 40 USD/MWh

V rámci aukce pro podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE), kterou Argentina vypsala v létě a v které se poptával výkon 1,2 GW, byly podány nabídky dohromady přesahující 9,4 GW. Průměrné ceny úspěšných projektů fotovoltaických a větrných elektráren dosáhly hodnot výrazně pod nastavenými  limity.

Argentina v rámci programu RenovAR 2, vypsala již třetí kolo aukcí pro obnovitelné zdroje. Do aukce se přihlásilo dohromady 228 projektů v celkovém objemu 9 402 MW, což je skoro osmkrát více, než byl celkový poptávaný výkon. Nejvíce nabídek bylo podáno pro solární výrobny, konkrétně 99 nabídek s výkonem 5,3 GW (poptáváno 450 MW). Větrné zdroje měly 58 projektů v objemu 3810 MW (poptáváno 550 MW). Kromě těchto již tradičních OZE zdrojů se v tomto kole vysoutěžily i ostatní obnovitelné zdroje – biomasa, bioplyn a malé vodní elektrárny.

V případě solárních fotovoltaických  elektráren (FVE) bylo přiděleno namísto 450 MW 557 MW a to za průměrnou cenu 43,5 USD/MWh. Vládou nastavená maximální cena činila 57 USD/MWh. Nejnižší nabídka činila 40,4 USD/MWh. Což je stále o třetinu více v porovnání s cenou vysoutěženou v aukci v sousedním Chile, kde loni byla historicky poprvé vysoutěžena cena nižší než 30 USD/MWh. Nejvyšší vysoutěžená cena činila 52,3 USD/MWh. Dohromady tedy bylo z kvalifikovaných 76 nabídek vybráno 12 a to od 5 různých firem. Velikosti solárních elektráren činí 6-100 MW.

Nabídky pro větrné elektrárny (VtE) měly stanovenou maximální cenu 56 USD/MWh. Oproti původně zamýšleným 550 MW, bylo nakonec vysoutěženo 666 MW a to za cenu 37,3-46,7 USD/MWh, s průměrnou cenou 41,2 USD/MWh. Dohromady bylo vysoutěženo 8 nabídek, které budou postaveny v 5 různých provinciích. U VtE a FVE tedy díky aukci došlo k poklesu ceny energie, u ostatních technologií OZE byly vysoutěžené ceny jen nepatrně nižší než maximální limity.

Objem poptávaného výkonu pro ostatní OZE byl ve srovnání s VtE a FVE oměrně malý a i přesto se v minulých aukcí nepodařil vysoutěžit. Nyní podobná situace nastala u malých VE, které měly vypsáno 50 MW. Požadavky splnily pouze projekty o celkovém výkonu 29 MW, z čehož cenové podmínky splnilo pouze 9 nabídek o výkonu 21 MW. Maximální povolená cena byla 105 USD/MWh a vítězné projekty nabízely cenu v rozmezí 89-104 USD/MWh. Podobně dopadl bioplyn, který je rozdělen do dvou podkategorií, podle původu bioplynu. Ty měly maximální ceny 160 resp 130 USD/MWh a vysoutěžená cena byla velmi blízko této hranici, 156 resp. 129 USD/MWh. V rámci biomasy bylo soutěženo 100 MW, vysoutěženo bylo 117 MW ve 14 projektech. Cena se pohybovala mezi 92 a 110 USD/MWh, původní maximální cena určená vládou byla přitom 100 USD/MWh.

Autor:

Štítky: ,


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *