Čína vládla v roce 2014 větru i vodě

Poslední článek ze zprávy vydané organizací REN21, která hodnotí celkový stav obnovitelné energie z globálního hlediska za rok 2014, podrobně zkoumá vývoj větrné a vodní energetiky v uplynulém roce.

Pokud jde o instalovanou kapacitu ve větrných elektrárnách, tak ta celosvětově vzrostla během roku 2014 o 51 GW. Za poslední dekádu potom vzrostl instalovaný výkon ve větrný elektrárnách téměř osmkrát ze 48 GW v roce 2004 na 370 GW v roce 2014.

Asie v čele s Čínou poráží ve větrné energetice ostatní kontinenty

Světovou velmocí číslo jedna v nově instalovaných větrných elektrárnách je Čína, která se na globálním nárůstu kapacity podílí čtyřiceti pěti procenty. Vloni byl v Číně uveden do provozu větrný výkon 23,2 GW, čímž se celkový výkon čínských elektráren poháněných větrem zvýšil na 115 GW. Celkem se za loňský rok podílely větrné turbíny v Číně na vyrobené energii  téměř třemi procenty, když vyprodukovaly 156,3 TWh elektrické energie.

Indie, s celosvětově pátou největší instalovanou kapacitou ve větrných elektrárnách, přidala vloni 2,3 GW. Dále například Pakistán v loňském roce zvýšil instalovaný výkon ve větrných elektrárnách o 150 MW na současných celkových 256 MW.

Významný nárůst zaznamenalo také Japonsko s nově instalovanou kapacitou 130 MW. Bariérou pro ještě rychlejší rozvoj větrné energetiky v Japonsku je zdlouhavý proces posuzování vlivu nových elektráren na životní prostředí.

Dalšími zeměmi, kde byl zaznamenán nárůst nově instalovaných větrných elektráren v asijském regionu, jsou Mongosko, Filipíny, Thajsko a Vietnam.

Instalovaná kapacita ve větrných elektrárnách k 31.12 2014. Zdroj: http://www.gwec.net/

Instalovaná kapacita ve větrných elektrárnách k 31.12 2014. Zdroj: http://www.gwec.net/

 

Pokud jde o nově instalovaný výkon v loňském roce, tak se za Čínou umístilo na druhém místě Německo (5,3 GW), třetí byly Spojené státy (4,9 GW). Čtvrtá Brazílie se díky nově vybudovaným 2,5 GW dostala na 10. místo v celkové instalované kapacitě ve větrných elektrárnách na světě, čímž téměř zdvojnásobila svou výrobní kapacitu ve větrných elektrárnách na 5,9 GW.

Spojené státy vyrobily nejvíc větrné elektřiny

USA patří do top tří států světa jak v celkové instalované větrné kapacitě, tak v nově vybudovaném výkonu ve větrných elektrárnách. Zároveň jsou i celosvětovou jedničkou pokud jde o energii vyprodukovanou z větrných elektráren. Za loňský rok se v USA vyrobilo z energie větru více než 181,8 TWh elektřiny.  Tyto čísla i nadále porostou vzhledem ke 13 GW větrných turbín, které jsou nyní ve výstavbě. Z jednotlivých amerických států zaznamenal za loňský rok největší přírůstek Texas s 1,8 GW.

Americká větrná farma. Autor: By Winchell Joshua, U.S. Fish and Wildlife Service [Public domain], via Wikimedia Commons

Americká větrná farma. Autor: By Winchell Joshua, U.S. Fish and Wildlife Service [Public domain], via Wikimedia Commons

Výrazný vzestup byl zaznamenán také v Kanadě, kde byl překonán rekord v nově instalované kapacitě větrných elektráren z roku 2013. Za loňský rok došlo k nárůstu kanadského instalovaného výkonu o téměř 1,9 GW na celkových 9,7 GW.

Směrem na jih amerického kontinentu se nejvíce daří rozšiřovat větrné elektrárny v Brazílii, jež zaznamenala víc než polovinu z celkového nově instalovaného výkonu ve střední a jižní Americe. Mexiko v roce 2014 přidalo do svého energetického mixu 0,6 GW, Čile 0,5 GW, Uruguay 0,4 GW a Peru 146 MW.

Austrálie zvýšila svůj větrný výkon o 0,6 GW a dostala se tak na celkových 3,8 GW. Turecko se posunulo mezi top 10 nejvíce rostoucích trhů, když se s 0,8 nově instalovanými gigawatty umístilo na desáté příčce a s průměrným ročním přírůstkem 0,5 GW od roku 2010 se již dostalo na celkovou instalovanou kapacitu ve větrných elektrárnách 3,8 GW.

Offshore větrným elektrárnám nadále kraluje Velká Británie

V loňském roce byl uveden do provozu výkon 1,7 GW v offshore větrných elektrárnách, evropské země se na něm podílely osmdesáti osmi procenty (1,5 GW). Samotná Velká Británie spustila za minulý rok offshore větrný výkon 813 MW, dalšími zeměmi v pořadí nově instalovaného offshore výkonu jsou Německo 529 MW a Belgie 141 MW. Na konci roku 2014 byl výkon Britských offshore větrných elektráren  vyšší než součet výkonů větrných elektráren umístěných na moři ve všech ostatních státech světa.

Africkým lídrem se stalo Maroko

V Africe se celkem za loňský rok nainstaloval 1 GW ve větrných turbínách, největší zásluhu na tomto růstu pak má Jihoafrická republika, která zaznamenala raketový nárůst této technologie, když se z původních 10 MW během roku 2014 dostala až na 570 MW instalovaných ve větrných elektrárnách. Další velké přírůstky mělo Maroko (300 MW), Egypt (60 MW) a Alžírsko se svou první velkou větrnou farmou o výkonu 10 MW.

Maroko tak díky nově instalovanému výkonu v loňském roce získalo primát v celkově instalované větrné kapacitě na africkém kontinentu. Maroko se současnými 0,8 GW předběhlo Egypt, jehož celková kapacita byla na konci roku 2014 o 0,2 GW menší.

Státy na prvních deseti místech v celkové instalované kapacitě ve větrných elektrárnách tvoří 84 procent celkového celosvětového instalovaného výkonu. Zajímavé také je, že počet zemí s instalovaným výkonem vyšším než jeden gigawatt se vloni zvýšil na 24.

Celosvětová kapacita ve vodních elektrárnách vzrostla o 3,6 %

Za loňský rok byl nově instalován v malých a velkých vodních elektrárnách výkon 37 GW, čímž vzrostla instalovaná kapacita ve vodních zdrojích na 1,055 TW. V oblasti vodních elektráren, stejně jako v ostatních obnovitelných zdrojích energie, se na tomto růstu bezkonkurenčně nejvíce podílela Čína. Obrovský náskok Číny před ostatním světem je vidět v následujícím grafu.

 

Graf nově instalované kapacity ve vodních elektrárnách za rok 2014.

Graf nově instalované kapacity ve vodních elektrárnách za rok 2014 zdroj:http://www.ren21.net/

Za povšimnutí mimo jiné stojí čtvrté místo Turecka, kde je v současnosti ve výstavbě dalších 15 GW.

Podobně jako ve statistice přírůstků instalovaného vodního výkonu dominuje Čína i statistice celkové instalované kapacity ve vodních elektrárnách.

Graf celkové instalované kapacity ve vodních elektrárnách k 31.12 2014 zdroj:

Graf celkové instalované kapacity ve vodních elektrárnách za rok 2014 zdroj: http://www.ren21.net/

Jak je patrné ze zprávy REN21, vývoj a růst obnovitelných zdrojů energie bude nadále pokračovat. I vzhledem k rostoucímu počtu zemí, které mají ekologické cíle zakotvené ve své legislativě. Výzvou ovšem nadále zůstává zajištění stability přenosových soustav a dostatečného výkonu vzhledem k výkyvům a neřiditelnosti energie z obnovitelných zdrojů především za extrémních klimatických podmínek.Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *