Hybridní solární a větrná elektrárna.

Evropská komise schválila Francii nové dotační programy pro rozvoj OZE

Evropská komise posvětila Francii nové dotační systémy pro podporu rozvoje solárních a větrných elektráren a využívání skládkového plynu. Dotační programy mají zemi umožnit navýšit výkon v obnovitelných zdrojích až o 17 GW.

Největší díl z celkového potenciálu pro rozvoj zaujímají větrné elektrárny. V jejich případě bude v průběhu nadcházejících 10 let podpořena výstavba zdrojů o celkovém výkonu 15 GW s předběžným ročním rozpočtem 1 miliarda euro.

Podpora v podobě prémie k tržní ceně elektřiny bude určena pouze pro provozovatele malých instalací o maximálně 6 turbínách, kdy je omezen i výkon jednotlivých turbín na nejvýše 3 MW.

„Tato opatření pomohou Francii dosáhnout jejího cíle pro rok 2020 v podobě 23% podílu obnovitelných zdrojů na pokrytí jejích energetických potřeb. Opatření jsou zcela v souladu s prioritami Junckerovy komise podporovat investice do obnovitelných zdrojů energie a zajistit, aby energetická transformace umožnila průmyslu Evropské unie dosáhnout vedoucí pozice v nízkouhlíkových technologiích, což podpoří zelený rozvoj a pracovní pozice,“ uvedla Komise v prohlášení.

V případě malých střešních fotovoltaických elektráren, tedy zdrojů s výkonem do 100 kW, Francie odhaduje, že podpoří výstavbu elektráren o souhrnném výkonu 2,1 GW. Provozovatelé solárních elektráren obdrží podporu v podobě výkupní ceny (feed-in tariff) po dobu 20 let. Roční rozpočet Francie odhaduje na 190 milionů euro.

Střešní solární panely

Střešní solární panely

Výše výkupní ceny bude záviset na velikosti každého zdroje a způsobu jeho provozování – zda zdroj dodává veškerou vyrobenou elektřinu do sítě, nebo je vyráběná elektřina částečně spotřebovávána k pokrytí místní spotřeby.

Poslední skupinou budou zdroje využívající skládkový plyn, kdy bude s provizorním ročním rozpočtem 50 milionů euro podpořena výstavba zdrojů o celkovém výkonu až 160 MW. Většina zdrojů nemá dosahovat výkonu ani 1 MW, přičemž jejich výkon bude rozhodující pro způsob podpory.

Instalace o výkonu do 500 kW budou podpořeny výkupní cenou, kterou obdrží po dobu 20 let. Zdroje s výkonem přesahujícím 0,5 MW budou po dobu 20 let dostávat podobně jako větrné elektrárny prémii k tržní ceně elektřiny.Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *