Letošní účet za zelenou elektřinu a teplo zatím přesáhl 22 miliard

Podpora energie z obnovitelných zdrojů v České republice může letos dosáhnout rekordní částky 44 miliard korun.

V prvním pololetí letošního roku už vyplatil Operátor trhu (OTE) 22,6 miliardy korun na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). V porovnání s minulým rokem se jedná o nárůst podpory o 4,2 %, jak vyplývá z údajů OTE.

Podle současných odhadů může celková částka na podporu zelené energie za letošní rok o 3,5 miliardy převýšit sumu vyplacenou za rok 2014.

Příčiny růstu: valorizace a vyšší výroba

Za růstem vyplacených prostředků stojí především nárůst produkce ve všech elektrárnách produkujících elektřinu z obnovitelných zdrojů. Nárůst se netýkal pouze solárních elektráren, ve kterých výroba naopak oproti loňsku klesla. Dalším faktorem ovlivňujícím nárůst vyplácené podpory je zákonem daná valorizace ve výši minimálně 2 % nejvíce proslavená během solárního boomu, který vrcholil v roce 2010.

K výraznému 36% nárůstu produkce ve srovnání s minulým rokem došlo u malých vodních elektráren, což je způsobeno suchým prvním čtvrtletím roku 2014, a tedy nižší výrobou v tomto období. Obdobný stav nastal v letošním roce v letních měsících. Je tedy pravděpodobné, že malé vodní elektrárny nijak výrazně nenavýší celkovou roční produkci ve srovnání s rokem 2014. Provozovatelé vodních elektráren si tak na své konto v prvním pololetí roku 2015 připsali z podpory 1,3 miliardy korun.

Nárůst výroby o pětinu oproti minulému roku zaznamenaly větrné a bioplynové elektrárny. Vyjádřeno v penězích to znamená 3,9 miliard pro majitele bioplynek a 629 milionů pro vlastníky větrných elektráren.

Více než polovina podpory jde na solární elektrárny

U solárních elektráren se objem vyplacených prostředků oproti loňské hodnotě 13,9 miliard nezměnil. Tuto stagnaci způsobila o 3 % nižší produkce, která ovšem díky valorizaci dosáhla na stejnou sumu prostředků jako za stejné období v minulém roce. Fotovoltaickým elektrárnám navíc přejí slunečné letní dny tohoto roku, které dávají reálnou šanci na obdržení ještě vyšší podpory za druhou polovinu roku 2015.

Zelená energie je financována státem a prostřednictvím poplatku, jenž je součástí ceny elektřiny pro koncové spotřebitele elektřiny. Podle dosavadního vývoje situace s výběrem poplatku nebude muset stát navyšovat plánovanou částku 15,7 miliardy alokovanou na tuto podporu ze státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že roste spotřeba elektřiny, tak roste i množství peněz vybraných z poplatků na podporu obnovitelných zdrojů. Za první pololetí se z takto vybralo přibližně 15 miliard korun a s výběrem stejné částky se počítá i v druhém pololetí letošního roku.

Úvodní fotografie: Patrick FinneganNapsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *