Plovoucí solární elektrárny šetří místo i vodu

Plovoucí fotovoltaické elektrárny (FVE) plní kromě výroby „zelené“ elektřiny a snížení záboru půdy další velmi důležitou funkci – významně snižují vypařování vody.

Technologie se tedy jeví jako ideální pro vyprahlá nebo zalidněná území, jako jsou Austrálie, Kalifornie nebo Japonsko.

V nedávném článku jsme informovali o zprovoznění dvou obřích plovoucích FVE v Japonsku s instalovaným výkonem 2,9 MW. Díky umístění panelů na vodní plochu dochází kromě výše zmíněného efektu snížení odpařování vody také k nárůstu účinnosti panelu, jelikož je panel soustavně chlazen vodou.

Podle australské společnosti zabývající se vývojem této technologie Infratech Industries Inc. dokáží fotovoltaické panely umístěné na vodní hladině vyprodukovat až o 60 % více elektřiny v porovnání s klasickým umístěním na souši a navíc snížit odpařování vody až o 90 %.

Vyšší náklady versus výhody

Aby technologie na fotovoltaickém trhu uspěla, bude třeba překonat zásadní problém – vyšší náklady na instalaci a údržbu panelů v provnání s konvenčním umístěním, což může omezit jejich rozšíření do zamýšlených oblastí.

Vyšší náklady prozatím nebrání rozšiřování technologie v Japonsku, kde je velmi ceněný faktor právě úspora místa. Podle vyjádření mluvčího společnosti Kyocera Corp., jež stála za instalací výše zmíněných elektráren, jsou v Japonsku plánovány další projekty na 30 vodních nádržích s celkovým instalovaným výkonem kolem 60 MW. V současnosti je v Japonsku 5 těchto elektráren se souhrnným výkonem 7,4 MW, což představuje méně než 1 % celkové instalované fotovoltaické kapacity Japonska.

Další projekty jsou v plánu v Mexiku a USA. Solar Power Inc. společně s Aqua Clean Energy předběžně vyhodnotily potenciální lokality pro instalaci plovoucích FVE o výkonu cca 50 MW. V oblastech trpících na častá období sucha, které mají být součástí potenciálních lokalit, pomohou plovoucí panely uchovávat vodu, jež je důležitá pro tamní produkci kávy, mandlí a dalších komodit.

Zdroj úvodní fotografie: www.evwind.es

Autor:Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *