Solární elektrárny ve Spojených státech v loňském roce vyrobily 77 TWh elektrické energie, čímž poprvé překonaly výrobu elektrické energie z biomasy. Zatímco instalovaný výkon v solárních elektrárnách v USA v posledních letech stabilně roste, v případě biomasy podle dat vládní organizace U.S. Energy Information Administration (EIA) výkon stagnuje. Nejvýznamnějšími obnovitelnými zdroji elektrické energie v zemi však stále s velkým náskokem zůstávají vodní a větrné elektrárny.

S prudkým růstem počtu solárních elektráren ve Spojených státech každoročně stoupá i výroba elektrické energie. V roce 2014 solární elektrárny v USA vyrobily necelých 30 TWh elektrické energie, o tři roky později to bylo se 77 TWh již více než 2,5krát tolik.

Mezi obnovitelnými zdroji tak solární elektrárny loni zaujaly třetí příčku za větrnými elektrárnami (254 TWh) a vodními elektrárnami (300 TWh). Výroba elektřiny z biomasy se v posledních letech stabilně pohybuje lehce nad 60 TWh.

Zatímco výroba elektrické energie z biomasy v USA stagnuje, výroba v solárních elektrárnách se v posledních dvou letech zdvojnásobila. Zdroj: EIA
Zatímco výroba elektrické energie z biomasy v USA stagnuje, výroba v solárních elektrárnách se v posledních dvou letech zdvojnásobila. Zdroj: EIA

V případě výroby elektrické energie z biomasy zaujímá největší, zhruba dvoutřetinový podíl dřevo, následované skládkovým plynem (11 %) a tuhým komunálním odpadem (11 %). Stejně jako celkový objem výroby se nemění ani podíly jednotlivých paliv.

Přestože se ve Spojených státech lze setkat i se solárními koncentračními elektrárnami, výrobě elektrické energie ze slunečního záření nasně dominují fotovoltaické elektrárny. Největší podíl na trhu mají takzvané utility-scale zdroje, tedy elektrárny o instalovaném výkonu přesahujícím 1 MW.

Na rozdíl od koncentračních elektráren, jejichž celkový výkon, a tím i roční výroba v USA stagnují, výkon instalovaný ve fotovoltaických elektrárnách stále roste. EIA do konce letošního roku na základě průzkumu trhu očekává další růst instalovaného výkonu ve velkých solárních elektrárnách zhruba o 5 GW, v případě malých zdrojů, tedy elektráren o výkonu menším než 1 MW, tato data agentura neshromažďuje.

Měsíční přírůstky výkonu ve velkých fotovoltaických elektrárnách v letech 2016 a 2017. Zdroj: EIA
Měsíční přírůstky výkonu ve velkých fotovoltaických elektrárnách v letech 2016 a 2017. Zdroj: EIA

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *