Vláda schválila navýšení plánovaného podílu energie z OZE

Česká vláda v rámci svého včerejšího zasedání rozhodla o navýšení plánovaného podílu energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE) na hrubé spotřebě energie v roce 2020 na 15,3 %. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. I přes navýšení podílu jsou někteří ekologové nespokojení.

Vláda tímto krokem navýšila původní 14% podíl stanovený v aktualizaci Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů (NAP OZE), schválené v roce 2012. Česká republika tak překonává požadavky Evropské unie, která ukládají požadavek minimálního podílu energie z OZE v ČR pro rok 2020 na 13 % celkové spotřeby energie.

S navrženým podílem ovšem nesouhlasí někteří ekologové. Karel Polanecký z Hnutí Duha uvádí, že plán stanovuje velice nízké cíle a nejsou uvedeny patřičné kroky, jak těchto cílů dosáhnout. Ministerstvo průmyslu a obchodu se proti tomuto tvrzení ohradilo a výši podílu obhajuje snížením výše celkové konečné spotřeby energie oproti plánované spotřebě podle aktualizace NAP OZE schválené v roce 2012.

Nové podpory, menší ambice v dopravě

Nový NAP OZE počítá se stávající podporou malých vodních elektráren (MVE) a výroben tepla využívajících obnovitelné zdroje energie. Dále má být zavedena nová podpora pro bioplynové jednotky spalující bioplyn s instalovaným elektrickým výkonem do 500 kW.

Vláda ovšem zmenšila své ambice v oblasti využití OZE v dopravě. Plán stanovuje podíl na konečné spotřebě na 10 % v roce 2020. Původní plán počítal s podílem 10,8 %. Toto snížení ministerstvo odůvodňuje přetrvávající nejistotou v oblasti daňového zvýhodňovaní biopaliv.

Autor:

Štítky: , ,


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *