Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v loňském roce poklesla

O mírném poklesu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, prvním od roku 2007, informoval Energetický regulační úřad (ERÚ) ve své Roční zprávě o provozu ES ČR za rok 2014.

V roce 2014 dosáhla výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů hodnoty 9,17 TWh, vůči roku předcházejícímu, kdy vyrobily 9,24 TWh, se jedná tedy o pokles zanedbatelný – přibližně 1%. Jelikož hrubá spotřeba elektrické energie v ČR také mírně klesla, zachovaly si OZE stejný podíl na jejím pokrytí – 13,17%.

Nejvýrazněji se na propadu výroby podepsaly vodní elektrárny s výkonem nad 10 MW, které vyrobily ve srovnání s předešlým rokem o 40 % méně elektřiny. Hlavní příčinou tohoto úpadku byly extrémně nízké hladiny vodních toků.

Největší nárůst výroby zaznamenaly elektrárny spalující biomasu

Naopak nejvýraznější nárůst produkce elektřiny zaznamenaly elektrárny spalující biomasu, a to o 20,16 %. Se svými 2 TWh vygenerované elektřiny se podílely na výrobě zelené elektřiny více než 21 %. Od roku 2005 výroba elektřiny z biomasy stabilně roste a za dobu 10 let se ji podařilo navýšit na téměř čtyřnásobnou hodnotu.

Špatně si nevedly ani ostatní zdroje. Fotovoltaické elektrárny vyrobily celkově 2,12 TWh, což je o 4 % více než v roce 2013.

Dalším ze zdrojů výrazně se podílejících na výrobě zelené elektřiny v ČR byly elektrárny spalující bioplyn či skládkový plyn. Ty si ve srovnání s rokem 2013 polepšily ve výrobě o 14,5 % a celkově vyprodukovaly 2,57 TWh elektřiny. Skládkové a kalové plyny se na tomto objemu podílely necelými 9 %, ostatní bioplyn téměř 92 %.

Produkce z větrných elektráren, které nejsou na našem území výrazně rozšířeny, dosáhla za rok 2014 pouhých 476 MWh. S výjimkou roku 2013, kdy vyrobily 480 MWh, však jejich produkce od roku 2005 také narůstá.

Posledním obnovitelným zdrojem využívaným k výrobě elektrické energie je tzv. BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad). Jeho podíl na vyrobené elektřině je mezi ostatními obnovitelnými zdroji takřka nepatrný, necelé jedno procento.

Jak se vyráběla elektřina v roce 2015 se můžete podívat zde.Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *