Vývoj obnovitelných zdrojů v celosvětovém měřítku je za poslední rok pozitivní

REN 21, světová autorita v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE),  vydala zprávu o celkovém stavu obnovitelné energie z globálního hlediska za rok 2014. Z této zprávy je patrné, že s loňským ekonomickým růstem nenastal nárůst emisí skleníkových plynů.

Z nově instalované energetické výrobní kapacity bylo minulý rok postaveno více jak 59 % právě v obnovitelných zdrojích. Shrnutí dosavadního vývoje a predikce na další rok jsou i díky těmto faktům v oblasti OZE velmi optimistické.

Poprvé za posledních čtyřicet let vloni nedošlo k nárůstu uhlíkových emisí majících původ ve výrobě energie, i přesto že spotřeba energie vzrostla vloni o 1,5 % a byl zaznamenán tříprocentní růst globálního HDP. Zastavení nárůstu emisí je způsobeno především neustálým zvyšováním podílu OZE v energetickém mixu jednotlivých zemí a také pokrokem v oblasti účinnosti výroby elektrické energie. Velkou roli na současném pozitivním stavu globálních OZE  hraje hlavně Čína a její výrazný příklon k výrobě energie z obnovitelných zdrojů.

“Tento velice slibný trend v oblasti OZE je pro lidstvo významným milníkem. To vše by mělo být důvodem pro další prohlubování významu OZE, o kterém se bude rozhodovat na velice významném energetickém summitu konaném koncem letošního roku v Paříži,”  řekl Alexander Ochs, ředitel Klimatického a energetického programu Worldwatch institutu.

V loňském roce se vybudovala nová výrobní kapacita v OZE okolo 135 GW, z čehož 127 GW pochází z výstavby solárních, větrných a vodních elektráren. Celková celosvětová instalovaná výrobní kapacita OZE byla ke konci loňského roku 1 712 GW, což znamaná nárůst 8,3 % v porovnání s rokem 2013.

Obnovitelné zdroje energie tak v současnosti zaujímají podíl 27,7 % v celosvětově instalované výrobní kapacitě s tím, že samotné vodní elektrárny dosahují podílu 16,6 %.

Slušný růst obnovitelných zdrojů i přes odklon od politiky masivní podpory

V roce 2014 musely OZE čelit některým změnám v politice významných hráčů na celosvětovém energetickém trhu. Jednalo se především o zavedení nových daní pro obnovitelných zdrojů v Evropě a ukončení podpory OZE ve Spojených státech. I přes to však některé z obnovitelných zdrojů rostly nejrychlejším tempem za posledních 5 let.

Z analýzy REN21 vyplývá, že v mnoha zemích jsou obnovitelné zdroje plně konkurenceschopné s konvenčními zdroji energie. V některých zemích se dokonce už nyní významně podílejí na dodávce energie – například v roce 2014 pokrývala větrná energie 39,1 procenta poptávky po elektřině v Dánsku, 27 procent v Portugalsku a 21 procent v Nikargue. Co se týče fotovoltaických elektráren, ty zajišťovaly 7,9 procenta poptávky na trhu s elektřinou v Itálii, 7,6 procenta v Řecku a 7 v Německu.

Slunce a vítr jako hlavní technologie

10532049226_8bf701ff08_kPokud jde o konkrétní směřování investic do nových kapacit OZE, ty směřovaly především do větrných, solárních a vodních elektráren. Jak větrné, tak solární elektrárny dosáhly ročního maxima v přidané instalované kapacitě. Obě technologie dokonce v tomto ohledu předčily vodní elektrárny.

Pokud se jedná o OZE bez uvažování vodních elektráren, tvořily solární a větrné elektrárny 90 % nové instaované kapacity.

Z pohledu velikosti investic byly také při neuvažování investic do velkých vodních elektráren dominantními technologiemi v loňském roce ty solární a větrné. Investice do fotovoltaických elektráren se na celkovém obejmu prostředků podílela padesáti pěti procenty a větrné elektrárny se na celkové částce podílely téměř třiceti sedmi porcent. Pokud jde o konkrétní čísla, tak investice do solárních elektráren vzrostly o 25 procent v porovnání s rokem 2013 na 149,5 miliardy dolarů, růst investic do větrné energie byl 11 procent na částku 99,5 miliard dolarů.

Čína – obnovitelná jednička

Celosvětovým lídrem v obnovitelné energetice je Čína, kde například pouze vodní elektrárny mají instalovaný výkon 280 GW. Toto ovšem neznamená, že by Čína byla zemí takřka bez emisí a s dramaticky velkým podílem obnovitelných zdrojů ve svém energetickém mixu. V uhelných elektrárnách má totiž instalováno 801 GW.

Tabulka zemí s největší instalovanou kapacitou OZE

Tabulka zemí s největší instalovanou výrobní kapacitou OZE zdroj: www.ren21.net

Pokud se jedná o OZE bez vodních elektráren, tak i zde je jasným lídrem Čína se 171,4 GW instalované kapacity.

Tabulka zemí s největší instalovanou kapacitou OZE bez vodních elektráren. Zdroj: www.ren21.net

Tabulka zemí s největší instalovanou kapacitou OZE bez vodních elektráren. Zdroj: www.ren21.net

Co se týče největší instalované kapacity v OZE na obyvatele, tak se na prvních dvaceti místech umístily evropské státy. Lídrem v tomto ohledu je Dánsko. V Evropě hraje velkou roli snaha o dodržování mezinárodních závazků na poli snižování emisí, které jsou přímo implementovány v legislativě EU.

Tabulka zemí s největší instalovanou kapacitou OZE na hlavu. Zdroj: www.ren21.net

Tabulka zemí s největší instalovanou kapacitou OZE na hlavu. Zdroj: www.ren21.net

V příštím článku zaměřeném na uvedenou zprávu o celkovém stavu obnovitelných zdrojů, bude blíže popsána situace v rozvojových zemích a dále detailněji popsán vývoj solárního, větrného a vodního sektoru v roce 2014.Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *