Nadbytek nabídky a zpomalení tempa růstu poptávky bude mít podle posledního výhledu Mezinárodní energetické agentury (IEA) významný vliv na obchodování a budoucí vývoj cen plynu. Změn na trhu by mohla využít Evropa k diverzifikaci dodávek plynu pomocí rozšíření importu LNG.

Evropské státy mají příležitost využít své silné pozice na trhu a profitovat z klesající poptávky největších dovozců zkapalněného zemního plynu (LNG), jakými jsou Japonsko či Jižní Korea. Země vyvážející LNG tak budou nuceny hledat nová odbytiště. Evropa by se díky své flexibilní plynové infrastruktuře a rozvinutým spotovým trhům mohla dostat do jejich hledáčků.

„Jsme na počátku nové kapitoly evropských trhů s plynem.“
Fatih Birol, výkonný ředitel IEA

Navzdory nižší poptávce po plynu, jejíž meziroční růst IEA odhaduje okolo roku 2020 na 1,5 %, bude export LNG stabilně růst. Mezi lety 2015 a 2021 by měla globální exportní kapacita vzrůst až o 45 %, největší podíl na nárůstu by měly mít Spojené státy a Austrálie.

Pomalejší růst spotřeby primární energie a pokles energetické náročnosti světové ekonomiky tlačí dolů poptávku po všech fosilních palivech, včetně plynu. S poklesem či zpomalením růstu poptávky po uhlí a ropě nicméně IEA do roku 2021 očekává nárůst podílu zemního plynu v energetických mixech jednotlivých zemí.

Zdroj úvodní fotografie: sirdle

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *