LNG terminál

Infrastruktura pro LNG je v Evropě dostatečná, říká CEER

Podle názoru Rady evropských energetických regulátorů (CEER) je infrastruktura pro zkapalněný zemní plyn v Evropské unii dostatečná a to na většině jejího území. Reagovala tak na zveřejněnou strategii Evropské unie pro LNG a skladování plynu. CEER dodává, že je každý nový projekt společného zájmu potřeba prověřit, zda má dostatečné přínosy k diverzifikaci zdrojů plynu a zabezpečení jeho dodávek.

V aktuální strategii pro LNG a skladování plynu vyzývá Evropská komise k vybudování prioritních projektů infrastruktury, které by měly zajistit přístup všem státům k dodávkám LNG a to buď přímým přístupem díky LNG terminálům, nebo nepřímo díky mezistátními propojeními.

CEER nicméně namítá, že by měla Evropská komise důsledně rozlišovat, zda je nová infrastruktura opravdu potřebná za běžných podmínek, nebo jde pouze o potřebu pro případy výpadku dodávek a pro účely zajištění bezpečnosti dodávek. Při běžném provozování soustavy je její kapacita totiž dostatečná.

Plynovod. Nová technologie zlevní břidlicový plyn. Ilustrační foto

Plynovod, ilustrační foto Zdroj: Flickr Beyond Coal & Gas Image Library

To, že je současná infrastruktura dostatečná, ukazuje zejména úroveň jejího využití. Současně bylo v minulých letech investováno do zařízení pro zpětné zplyňování zemního plynu a výsledkem je i nízká utilizace těchto zařízení napříč Evropou.

Ve zprávě dále stojí, že je důležité identifikovat přesně úzká přepravní místa infrastruktury, která mají nedostatečnou přepravní kapacitu a které by mohly být problémem při zajišťování zemního plynu z nových zdrojů.

Nové projekty musí projít cost-benefit analýzou

Rozhodně by pro nové infrastrukturní projekty měla být u projektů ve společném zájmu Evropské unie provedena cost-benefit analýza, aby byly správně identifikovány přínosy k zajištění bezpečných dodávek zemního plynu a diverzifikaci jeho zdrojů.

Doporučení CEER spočívá v efektivním využívání současné infrastruktury pro přepravu plynu v maximální možné míře a to zejména v kontextu snižující se poptávky po zemním plynu v Evropě.Jedna odpověď na Infrastruktura pro LNG je v Evropě dostatečná, říká CEER

  1. Martin Hájek napsal:

    V zásadě jsou tu dvě možnosti. Buďto je konkrétní LNG terminál nezbytný pro zajištění požadované úrovně energetické bezpečnosti a pak není důvod, aby ho nějaká evropská vláda nebo dokonce Evropská komise dotovala, jeho zřízení by měl povinně zajistit operátor příslušné soustavy a měli by ho zaplatit odběratelé plynu a nebo není z hlediska bezpečnosti nezbytný a pak už vůbec není důvod, aby ho někdo dotoval a jeho případný vznik by měl být ponechán trhu. V EU obecně plány za rozvoj plynárenské infrastruktury ostře kontrastují s plány úspor energie a odchodu od fosilních paliv. Jedno z toho bude zřejmě jen bajka, protože obojí naráz nedává žádný smysl, otázka je, co.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *