vedení

EnLAG 2015: Německo postavilo pouze 151 km přenosového vedení

Německá přenosová infrastruktura vedení vysokého a velmi vysokého napětí se ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku rozrostla o 56 km. Celkem se nyní podle zákona o výstavbě přenosové soustavy (EnLAG) připravuje 1876 km vedení a od roku 2009 (přijetí zákona) bylo postaveno 614 km, cca 31 % celkové délky.

Výstavba přenosové infrastruktury je ve Spolkové republice Německo jednou z klíčových oblastí, která má zajistit úspěšnou transformaci k zelené energetice. Přesto se nedaří cíle výstavby vedení naplňovat podle plánu.

V loňském roce se postavilo celkem 151 km vedení, přičemž nejvíce se postavilo v druhém pololetí (127 km). V prvním čtvrtletí přibylo pouhých 16 km vedení a v druhém dokonce jen 8 km.

 1Q2Q3Q4Q
20151687156
201430642225
201300054

Podle zákona Energieleitungausbaugesetz je plánovaných celkem 1876 km vysokého a velmi vysokého napětí. Webová prezentace německého regulačního úřadu uvádí, že je v plánu do roku 2017 dokončit 55 % vedení, což by v příštím roce znamenalo dalších téměř 415 km.

Dalším zákonem, který obsahuje významné přenosové trasy je Bundesbedarfplangesetz (BBPlG). Ten ve své příloze obsahuje významná vedení, která přesahují hranice států nebo jednotlivých spolkových zemí. Právě v tomto zákoně je definovaná přednost výstavby formou kabelového vedení pro nejdůležitější trasy.

BBPlG byl přijat v roce 2013 a většina v něm uvedených vedení je stále v plánovacím a konzultačním procesu.

Plán výstavby německé přenosové sítě zdroj:Netzausbau.de

Plán výstavby německé přenosové sítě zdroj: Netzausbau.de

Výstavba přenosové soustavy Německa je důležitá i pro sousední státy (analýza přetoků do ČR zde). Vzhledem ke koncentraci výroby elektrické energie na severu Německa a významné spotřeby na jihu je vysoká přenosová kapacita na jih nutností. Ta však v současnosti chybí a přenosová soustava roste pouze velice pomalu.

Hlavním faktorem, který prodlužuje výstavbu přenosových linek je proces účasti veřejnosti a vysoká angažovanost obyvatel v místě stavby nových vedení.

Pro Německo budou kritické zejména roky 2021 a 2022, kdy mají být odstaveny poslední jaderné elektrárny o výkonu téměř 9 GW.

Odstavování jaderných elektráren - Německo

Energiewende – Odstavování jaderných elektráren – Německo

V té době již bude vedení nezbytné. Podle názoru bývalého předsedy německého regulačního úřadu je však velice nepravděpodobné, že budou významná vedení umožňující přenos energie na jih hotová.Jedna odpověď na EnLAG 2015: Německo postavilo pouze 151 km přenosového vedení

  1. Konq napsal:

    Z hlediska přetoků do ČR je také důležitá nedostatečná přeshraniční kapacita z Německa do Rakouska. A o tom se nemluví takřka vůbec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *