Spalování plynu

Objem plynu spalovaného při těžbě roste spolu s množstvím těžené ropy

Podle posledních dat Světové banky se množství zemního plynu spalovaného při těžbě ropy v průběhu posledních pěti let zvýšilo. Navzdory trendu postupného omezování využívání této metody množství spalovaného plynu roste vzhledem k nárůstu těžby ropy.

Spalování plynu je při těžbě ropy běžně využívanou metodou. V ložiscích se spolu se surovou ropou často nachází i zásoby zemního plynu. Pokud však těžař nemá k dispozici infrastrukturu nutnou k jeho zpracování, je spalování plynu nejbezpečnější metodou.

Při těžbě ropy tak dochází spalováním nevyužitého plynu k nemalému plýtvání zdroji. Podle odhadů Světové banky by množství spalného plynu všemi těžaři, zhruba 147 miliard metrů krychlových ročně, stačilo pro výrobu 750 tisíc GWh elektrické energie, tedy více než je roční spotřeba celé Afriky.

Množství plynu spalovaného při těžbě ropy v jednotlivých zemích. Zdroj: Světová banka

Množství plynu spalovaného při těžbě ropy v jednotlivých zemích. Zdroj: Světová banka

Nejvíce nežádaného plynu spálí při těžbě ropy Rusko, což je dáno jeho postavením největšího těžaře ropy na světě. V relativních číslech, tedy množství spáleného plynu na vytěžený barel ropy, si nicméně Rusko vede výrazně lépe než Irák či Irán, jež Rusko v celkovém množství spáleného plynu následují.

V průběhu posledních několika let však řada zemí postupně množství plynu spalovaného při těžbě ropy snižuje. Největší pokrok v této oblasti udělala Nigérie, která od roku 2013 omezila spalování plynu o 18 % na méně než 8 miliard kubíků v minulém roce.

Množství plynu spáleného na barel vytěžené ropy v jednotlivých zemích. Zdroj: Světová banka

Množství plynu spáleného na barel vytěžené ropy v jednotlivých zemích. Zdroj: Světová banka

Spojené státy do první desítky zemí posunul boom v těžbě ropy a plynu z břidlicových formací. Spojené státy jsou spolu s Nigérií mezi celkem 62 společnostmi, zeměmi a institucemi, které se přidali k iniciativě Světové banky pro ukončení spalování nevyužitého plynu při těžbě ropy.

„Iniciativa vyburcovala odvětví a upozornila na 150 let starou praktiku, která musí skončit. Přestože je současný nárůst ve spalování zklamáním, jsme povzbuzeni dlouhodobým trendem a touhou odvětví najít a realizovat řešení,“ komentuje cíle iniciativy Riccardo Puliti, ředitel Světové banky pro energetiku a těžební odvětví.

Autor úvodní fotografie: Roy Luck @flickrNapsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *