Inovativní Freedom Project ve Spojeném Království ověřuje schopnost hybridního domácího vytápění přispět ke stabilizaci přenosové soustavy. Zároveň ověří zda jsou hybridní systémy pro domácnosti dostupným a žádaným zdrojem vytápění.

Systém hybridního vytápěni projektu Freedom kombinuje vysokoúčinný plynový kotel s externím tepelným čerpadlem a systémem inteligentního řízení. Řešení je schopné přepínat mezi oběma zdroji v závislosti na ceně elektřiny a plynu a požadavků spotřebitelů na teplo. Systém je navíc navržen tak, aby umožnil spotřebitelům účastnit se programů Demand Side Response (DSR) neboli odezvy na straně spotřeby.

DSR je jednou z podpůrných služeb, pomocí kterých provozovatel přenosové soustavy Velké Británie, National Grid, udržuje rovnováhu nabídky a poptávky. V současné době se DSR omezuje převážně na velké spotřebitele elektřiny, zejména průmyslové podniky, které nabízí snížení svého zatížení v době špiček spotřeby. Rozšíření DSR do domácností by mohlo masivně rozšířit vliv DSR na provozování přenosové soustavy, což by mohlo snížit potřebu investic do dodatečné výrobní kapacity a výstavby nových vedení.

V roce 2017 bylo v rámci projektu Freedom v domácnostech a Velké Británii nainstalováno 75 hybridních vytápěcích systémů. Prozatímní dubnové výsledky projektu za 5,2 milionu liber (150 milionů korun) dle agentury Platts potvrzují schopnost systému poskytovat DSR i na úrovni domácností.

Jak vše funguje?

Freedom Project – systém hybridního vytápění. Zdroj: Wales&West Utilities

Tepelné čerpadlo využívající pro vytápění elektřinu a nízkopotenciální teplo z okolního vzduchu je využíváno pouze v případě nízkých cen elektřiny, například při vysoké dodávce elektřiny z větrných a solárních elektráren. Tím dochází k částečné dekarbonizaci vyrobeného tepla.

V době vysoké ceny elektrické energie, při špičkách spotřeby, se systém přepne na plyn. Tato schopnost umožňuje domácnostem účastnit se DSR programu, v rámci kterého National Grid platí velkým spotřebitelům a agregátorům agregující menší zákazníky za snížení spotřeby elektřiny. To umožní udržet rovnováhu výroby a spotřeby elektřiny v soustavě bez nutnosti navýšení výroby.

Podle společnosti PassiveSystems, která se na projektu podílí, umožní hybridní systémy v domácnostech lepší řízení přenosové soustavy a sníží investice potřebné pro posilování sítě, což zajistí celkový přínos pro systém a bude znamenat úspory nákladů.

„Domácnosti vybavené hybridním vytápěním mohou hrát významnou roli při dekarbonizaci tepla a současně poskytovat flexibilitu, kterou potřebujeme ke stabilizaci přenosové soustavy,“ uvádí Colin Calder, výkonný ředitel společnosti PassivSystems.

Nedostatky řešení

Jedním z největších problémů tohoto řešení jsou investiční náklady, jelikož je vyžadována investice do dvou zdrojů vytápění. Spotřebitelé se přitom obecně zdráhají investovat do energetických systémů s vysokými kapitálovými náklady, pokud není návratnost investic relativně krátká a jistá. Je otázkou, zda účast v DSR programu bude dostatečnou kompenzací.

Výhodou však může být, že jelikož je tepelné čerpadlo externím zdrojem, lze jím domácností s plynovým vytápěním relativně bezproblémově a jednoduše dovybavit.

U domácností s tepelným čerpadlem je otázkou, zda ze systémového hlediska dává smysl elektřinu nahrazovat plynem, jelikož Spojené království je, co se týče dodávek tepla, vysoce závislé na plynu.

Zdroj úvodní fotografie: WDS Green Energy

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *