Německá energetická společnost E.ON se v odvolání pokusí zvrátit rozhodnutí soudu, kterým ji nebyla přiznána náhrada škody za odstavení jaderných elektráren v Německu. Společnost požaduje jako náhradu škody za znemožnění výroby elektřiny v úvodních třech měsících 382 mil. EUR (cca 10 mld. Kč).

Energetická společnost E.ON nevzdává snahu o narovnání škody způsobené rozhodnutím německé vlády o odstavení jaderných elektráren po havárii ve fukušimě. Poslední jaderný reaktor v Německu by měl být trvale odstaven podle plánu v roce 2022.

V řízení v první instanci, kdy společnost žalovala jak Spolkovou republiku Německo, tak i některé vybrané spolkové země, nebyla úspěšná a soud nevyslyšel argumenty, že příslušné úřady porušily své úřední povinnosti.

Dva německé jaderné bloky (Isar 1 a Unterweser) měly být nejdříve odstaveny pouze dočasně s platností na tři měsíce. Během této doby ale došlo ke schválení legislativních předpisů, které tuto tříměsíční lhůtu prodloužili na trvalé odstavení. Právě o náhradu za tyto tři měsíce nejisté situace se E.ON rozhodl soudit.

Důvodem pro zamítnutí žaloby E.ONu v první instanci byl fakt, že společnost dostatečně nehájila svá práva ihned po prvotním oznámení, že dojde k uzavření jaderných elektráren. Nicméně E.ON je toho názoru, že k trvalému uzavření JE nakonec došlo, a proto vznikly škody spojené s tří měsíční nejistotou a mělo by být rozhodnuto v jeho prospěch.

Generální ředitel E.ON Johannes Teyssen (vlevo) a jeho protějšek v RWE Peter Terium. Zdroj: Power Engineering International
Generální ředitel E.ON Johannes Teyssen (vlevo) a jeho protějšek v RWE Peter Terium. Zdroj: Power Engineering International

S obdobným výsledkem bylo ukončeno i soudní řízení s dalším provozovatelem německých jaderných elektráren EnBW, které proběhlo v dubnu letošního roku. Německé soudy rozhodly v obdobných případech ve prospěch pouze společnosti RWE, která podala žalobu již v roce 2011, zatímco konkurenční E.ON a EnBW až v roce 2014.

Pro německé energetické společnosti je situace kolem jaderných elektráren problematická, a proto se snaží bránit různými způsoby. Kromě náhrady za úvodní tříměsíční odstavení požadují i náhradu za trvalé odstavení elektráren. Řada žalob byla také projednávána u německého ústavního soudu v Karlsruhe.

Provozovatelů se po odstavení reaktorů týká i převedení peněz do fondu, ze kterého budou financovány aktivity spojené s vybudováním úložiště jaderného odpadu a s jeho likvidací. Celkem se má jednat o 23 mld. EUR.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *