průmyslové emise

Emise skleníkových plynů v Česku klesly od roku 1990 o více než třetinu

Česká republika vypustila do ovzduší v roce 2014 celkově 123 milionů tun skleníkových plynů, ukazují čísla z národní inventarizace skleníkových plynů. Ve srovnání s referenčním rokem 1990, který je výchozím bodem pro klimatické cíle evropských zemí, se jedná o pokles o 36,9 %.

Česká republika se společně s dalšími členskými státy Evropské unie zavázala v rámci Kjótského protokolu snížit své emise o 20 % oproti hodnotám z roku 1990 a s téměř 37% poklesem v roce 2014 značně převyšuje evropský průměr.

Podle reportu Evropské agentury pro životní prostředí snížila unie své emise za stejné období již o 23 %, což ji posouvá blíže k dalšímu cíli – snížení emisí o 40 % do roku 2030.

Lepší než Německo či Velká Británie

České republice se emise daří snižovat již dlouhodobě. Čísla Eurostatu do roku 2012 ukazují, že Česku se v omezování emisí daří lépe než například Německu, Francii či Velké Británii. Velký podíl na meziročním poklesu emisí mezi lety 2013 a 2014 má i sektor energetiky, jenž v roce 2014 vypustil o 5,7 % méně emisí než v roce 2013. Za značným poklesem emisí rovněž stojí fakt, že průměrné teploty v roce 2014 byly rekordně vysoké.

K dalšímu poklesu emisí skleníkových plynů a postupnému přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku by také měla přispět připravovaná Politika ochrany klimatu v České republice, kterou Ministerstvo životního prostředí plánuje prezentovat vládě do konce prvního čtvrtletí.

Zdroj úvodní fotografie: Tony WebsterNapsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *