Španělsko v roce 2016 definitivně zavřelo 5 tepelných elektráren. Konkrétně se jedné o elektrárny Elcogas, Puertollano, Soto de Ribera II, Narcea I a Compostilla II. Toto opatření pro Španělsko znamená propad instalovaného výkonu v uhelných elektrárnách o 8,5 %.

Obdobně jako v ČR i pro elektrárny ve Španělsku platí stále přísnější omezení ohledně vypouštění emisí NOx, SO2, CO2 a pevných částic. Podle legislativy z loňského roku mají výrobci čas do roku 2020 zavést potřebné opatření pro splnění limitů, či elektrárny zavřít. Zatímco v ČR se investují velké částky do modernizace, v jihoevropské zemi, kde je podíl uhelných elektráren mnohem menší než u nás, se spíše vydávají jinou cestou.

Jak ovšem uvádí členka Mezinárodního institutu pro právo a životní prostředí (IIDMA), jsou limity nastaveny jako absolutní číslo a tedy se díky zavření vybraných elektráren zvýší poměrově limity pro zbylá zařízení, která zůstanou v provozu.

„Tato chyba (zahrnutí loni zavřených elektráren do emisních limitů) může znamenat umělé zvýšení emisního stropu, což dovolí ostatním elektrárnám vypouštět mnohem více emisí, než bylo plánováno.“

Carlota Ruiz, advokátka z IIDMA

Po letech 2014 a 2015, kdy došlo ke zvýšení výroby elektřiny z uhlí, znamenal rok 2016 pokles produkce elektřiny z tohoto zdroje. Zavřením 5 elektráren klesl instalovaný výkon o 932 MW. Podle údajů španělského provozovatele přenosové soustavy, celkově španělská sít disponuje zdroji o instalovaném výkonu 105 GW.

Výkonově nejvýznamnější jsou OZE s 30 GW, následované vodními elektrárnami s 20 GW, dále elektrárny s kombinovaným cyklem tvoří 27 GW, uhelné 10 GW a jaderné 7,5 GW, zbytek tvoří jiné tepelné zdroje. Zavření byť 5 elektráren o výkonu v řádů stovek MW tak není pro španělskou síť signifikantní.

Nicméně neziskové organizace jako Greenpeace a WWF (Světový fond na ochranu přírody) tento krok kvitují s tím, že uhelné elektrárny se podle nich podílí na produkci skleníkových plynů v oblasti španělské energetiky až z 56 %. I přes významnou pozici Španělska na poli OZE se země pohybuje na hraně možností, kdy je schopna sama pokrývat svou spotřebu elektřiny. Například loni se poprvé po dlouhé době dostala do pomyslných červených čísel a musela energii importovat.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *