Francouzská Areva vykázala za loňský rok ztrátu 2 miliardy euro

Francouzská společnost zabývající se jadernými technologiemi oznámila za rok 2015 čistou ztrátu ve výši 2 miliard eur. Ztráta byla způsobena jak dodatečnými výdaji spojenými s prodloužením výstavby jaderné elektrárny Olkiluoto 3, tak rovněž účetními odpisy v souvislosti s restrukturalizací a špatnými podmínkami na trhu.

Společnost ve své tiskové zprávě v pátek oznámila meziroční nárůst tržeb o 1,9 % na celkem 4,2 miliard eur, zatímco hrubý provozní zisk (EBITDA) se zvýšil o 45 % na 685 milionů eur. Společnosti se podařilo snížit čistou ztrátu z hodnoty 4,8 miliard eur v roce 2014 na 2 miliardy v roce 2015.

Ke konci roku 2015 měla ve své rozvaze celkem 28,9 miliard eur v rozpracovaných akcích, ke konci roku 2014 to bylo 32,1 miliard eur. To představuje téměř sedmileté tržby. Celkové přijaté objednávky klesly z 6,7 miliard eur v roce 2014 na 2,5 miliard eur. Tržby jen ve Francii činily 1,7 miliard eur, provozní ztráta společnosti se oproti roku 2014 snížila z 2,1 miliard na 1,4 miliard eur.

Výsledky za rok 2015 dokládají pokrok, který jsme v tomto roce udělali a otevírají nám příznivé vyhlídky pro rok 2016 a pro roky následující. Plán skupiny na zlepšení konkurenceschopnosti měl velmi příznivý dopad na náklady a na finanční prostředky, a to i přes pokračující velké ztráty a nepříznivou situaci na trhu.

Polovina této ztráty ve výši 2 miliard eur je způsobena zvýšenými výdaji na Olkiluoto 3 a druhá polovina byla způsobena restrukturalizací a zhoršením situace na trhu,

výkonný ředitel Arevy Philippe Knoche

Areva zároveň oznámila, že finský projekt Olkiluoto 3 si vyžádal dalších 905 milionů eur.

Tato dodatečná ztráta zahrnuje převážně dodatečné provozní náklady, zvýšené náklady v souvislosti s nepředvídatelnými událostmi spojenými s fázemi testování a pravděpodobný dopad započatých jednání se zákazníkem, jejichž cílem je zajistit dokončení projektu Olkiluoto 3 a urovnání sporů,“ uvádí tisková zpráva Arevy.

Areva předvídá pro rok 2016 ztrátu mezi 1,5 a 2 miliardami eur.

Tento prudký pokles je způsoben vlivem přijatých nápravných opatření, výdaji na velké projekty a nepříznivou změnou v požadavcích na pracovní kapitál,“ uvádí tisková zpráva Arevy.Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *