Typy elektráren

Americký start-up přišel s revoluční elektrárnou. Jako palivo využívá směs s 94 % CO2

Hasící systémy na bázi oxidu uhličitého (CO2) se běžně používají v průmyslu, pro kanceláře, výpočetní techniku a ...

Fotovoltaické elektrárny – princip funkce a součásti, elektrárny v ČR

Fotovoltaické, resp. solární elektrárny spadají do kategorie obnovitelných zdrojů energie. Využívají nevyčerpatelný zdroj energie – sluneční ...

Koncept plovoucí elektrárny na LNG je v souladu s normami

Uznávaná mezinárodní certifikační agentura DNV GL potvrdila, že koncept plovoucí elektrárny na zkapalněný zemní plyn (LNG), ...

Jaderná elektrárna Dukovany

První jaderná elektrárna postavená na českém území stojí zhruba 30 km od Třebíče a produkuje dostatek ...Američtí vědci přišli s geotermální „baterií“ ukládájící CO2

Využití geotermální energie, ukládání CO2 a skladování energie z obnovitelných zdrojů. To vše a na jednom ...

Archimédův šroub – od čerpadla k turbíně

V průběhu své existence lidstvo vyvinulo řadu způsobů, jak využít energii tekoucí vody. Ačkoliv původně sloužil Archimédův ...

Bioplyn a bioplynové stanice v ČR

Bioplyn je možné využívat jak k výrobě elektřiny, tak k výrobě tepla, může být také využíván ...

Svět jaderných reaktorů: Rozdíly mezi PWR a VVER

Minulý díl pojednával o vývoji tlakovodních reaktorů východní koncepce, známých pod zkratkou VVER. Ačkoliv mezinárodní agentura ...Uhelné kondenzační elektrárny

Uhelné elektrárny jsou v současné době hojně využívaným zdrojem elektrické energie i přes svůj nepříznivý vliv ...

Geotermální energie

Geotermální energie je výsledkem působení tepelné energie zemského jádra. Patří mezi obnovitelné zdroje energie, i přes to, ...

Kogenerace – princip, technologie a výhody

Kogenerace, nebo také kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET), je efektivní, spolehlivý a především ekologicky šetrný ...

Paroplynová elektrárna – princip funkce

Paroplynové elektrárny jsou ve srovnání s uhelnými výrazně šetrnější k životnímu prostředí, zapadají do moderní energetické koncepce snažící se ...Přečerpávací vodní elektrárna – princip a uspořádání

Přečerpávací vodní elektrárny (PVE) jsou nezbytným prvkem elektrizačních soustav. V minulosti byly využívány z čistě ekonomických ...

Větrné elektrárny – princip, rozdělení, elektrárny v ČR

Větrná elektrárna je zařízení přeměňující kinetickou energii větru na elektřinu. V dnešní době existuje mnoho druhů s vertikální ...