těžba uhlí čína

BNEF: Podíl uhlí v energetickém mixu Japonska může výrazně stoupnout

Japonsko od roku 2011 zvyšuje svou závislost na fosilních palivech. Po fukušimské havárii došlo k odstavení jaderných elektráren, což vytvořilo prostor pro zachování uhlí v japonském energetickém mixu. Podle plánů japonské vlády by měl podíl výroby elektřiny z uhlí v roce 2030 být 26 % tedy zhruba na úrovni jako před Fukušimou.

V současnosti Japonsko plánuje postavit 46 uhelných elektráren o výkonu 21 GW, to by ovšem dle odhadů Bloomberg New Energy Finance mohlo způsobit nárůst podílu výroby elektřiny z uhlí až na 38 %. Země vycházejícího slunce je tak jedinou ze států G7, která od uhlí neustupuje, ale naopak plánuje jeho další rozvoj.

Japonsko se také aktivně podílí na podpoře uhelné energetiky v celé oblasti jihovýchodní Asie. Dle informací londýnské neziskové organizace InfluenceMap lze japonské zapojení na výstavbě uhelných elektráren v této oblasti Asie pozorovat u projektů o celkovém výkonu 30 GW.

Japonským firmám by více prospěl rozvoj OZE

Z výzkumu InfluenceMap vyplývá, že 53 % ze sto největších společností japonské burzy Nikkei má obchodní model, kterému by prospěl větší rozvoj OZE. Těmto společnostem by pomohl jak rozvoj OZE nejen v Japonsku, ale i v celosvětovém měřítku. Naopak pouze 6 % společností by k rozvoji jejich podnikání pomohl rozvoj uhelné energetiky.

Mnoho japonských společností se tak i v návaznosti na závěry klimatické konference v Paříži  snaží podporovat obnovitelnou energii po vlastní ose. Například japonský Ricoch se přihlásil ke globální iniciativě RE100, která sdružuje společnosti, jejichž cílem je mít zajištěno 100 % jimi spotřebovávané energie z obnovitelných zdrojů.

„Z provedených technických analýz vyplývá, že japonské korporace by více profitovaly z rozvoje obnovitelných zdrojů než z rozvoje uhelného sektoru. Tento fakt je zřejmý už pouze z japonské závislosti na importu fosilních paliv. Oproti tomu je nutné vzít v úvahu obrovskou technologickou vyspělost a inovativní průmyslovou výrobu japonských společností,“ komentuje závěry studie výkonný ředitel InfluenceMap Dylan Tanner.Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *