V letošním prvním pololetí vyrobily německé offshore větrné elektrárny připojené do sítě TenneT v Severním moři o 50 % více elektřiny, než tomu bylo v loňském roce. Na nárůstu se podílel zejména zvýšený výkon elektráren, který meziročně vrostl o 46 %. 

Nadprůměrné pololetí za sebou mají offshore větrné elektrárny v Severním moři. Díky jejich zvýšené výrobě se podílely na celkové německé elektřině z větrných elektráren 16,5 procenty. Celkem bylo pouze ze Severního moře, kde je většina instalovaného výkonu německých offshorů, přeneseno na pevninu 7,77 TWh elektřiny.

Příznivé podmínky již nyní vyhnaly výrobu na 72 % toho, co se v offshore větrných elektrárnách vyrobilo loni. V loňském roce byla celková výroba těsně pod 11 TWh.

V letošním případě je nutné podotknout, že za nárůstem nestály primárně lepší povětrnostní podmínky. Především se do výsledků promítl stále se zvyšující výkon offshorů u pobřeží Německa. Jen za první pololetí přibylo u tohoto pobřeží přes 690 MW instalovaného výkonu, meziročně se pak jedná o nárůst o 1 400 MW.

Vývoj by přitom mohl být nárůstu výroby offshore větrníků nakloněn i v dalších letech. Podle analýzy WindEurope má v německých vodách do roku 2030 vyrůst dalších cca 12 GW větrných elektráren. Podmínky jsou přitom  pro výstavbu nových parků více než příznivé, klesá jak cena za vyrobenou MWh, tak cena připojení parku na pevninu.

{"country":"GER","type":"AREA","sources":"wind_offshore","from":"2017-03-01","to":"2017-03-31","caption":"V\u00fdroba offshore v\u011btrn\u00fdch elektr\u00e1ren v N\u011bmecku v posledn\u00edm m\u011bs\u00edci leto\u0161n\u00edho prvn\u00edho pololet\u00ed","url":"https:\/\/energodock.cz\/energodock\/get_online_generation_data.php","source":"shortcode","start_date":"2017-03-01","end_date":"2017-03-31"}

Offshore parky mají přitom řadu pozitiv. Kromě toho, že odpadá řada problému spojených s vlivem na obyvatele v blízkosti turbín (hluk, stínění atd.), mají offshore elektrárny i lepší podmínky pro výrobu. Proudění větru je na moři stabilnější a díky tomu dosahují elektrárny vyššího koeficientu využití instalovaného výkonu.

Připojení offshore parků bude mít kapacitu 10 GW v roce 2025

V červnu letošního roku překročil instalovaný výkon německých offshorů 4 GW a přenosová kapacita ze Severního moře byla ještě o 1,2 GW vyšší. Provozovatel přenosové soustavy TenneT upozorňuje na to, že ze čtyř pětin již splnil cíl pro rok 2020, který je stanoven na 6,5 GW přenosové kapacity.

Vládní cíl dokonce překoná, podle tiskové zprávy budou do roku 2019 hotové další tři projekty přípojek, díky kterým se přenosová kapacita na pevninu zvýší na 7,2 GW.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *