Jak se vyrábí elektřina v ČR?

V České republice se ročně vyrobí přibližně 83 TWh elektřiny. Nejvíce se vyrobí z hnědého uhlí (cca 42 %). Druhá v pořadí je výroba v jaderných elektrárnách, které vyrobí kolem 35 % elektřiny v ČR. Elektřina z OZE se podílí cca 11 procenty a černé uhlí tvoří cca 6 % elektřiny v ČR.

Od Vašeho příchodu elektrárny v ČR běžně vyrobí:

Hnědé uhlí

0 kWh

Jádro

0 kWh

Obnovitelné zdroje

0 kWh

Černé uhlí

0 kWh

Bioplyn

0 kWh

Solární elektrárny

0 kWh

Biomasa

0 kWh

Zemní plyn

0 kWh

Vodní elektrárny

0 kWh

Přečerpávací elektrárny

0 kWh

Větrné elektrárny

0 kWh