3. čtvrtletí bylo v Británii ve znamení nízkoemisní energetiky

Podle poslední zprávy britského Ministerstva energetiky a klimatických změn se nízkoemisní zdroje podílely ve 3. čtvrtletí na výrobě elektřiny ze 45,3 %. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se tak jedná o téměř 19% nárůst.

Největší podíl zaujaly v rámci této skupiny zdroje obnovitelné, které v období od července do září letošního roku vyprodukovaly 23,5 % elektřiny. Podařilo se jim tedy předstihnout jaderné elektrárny, jejichž podíl na výrobě elektřiny dosáhl 21,8 %.

Podíl nízkoemisních zdrojů na výrobě elektřiny

Podíl nízkoemisních zdrojů na výrobě elektřiny. Zdroj: UK Energy Statistics, Q3 2015

Ve 3. čtvrtletí tohoto roku vyprodukovaly britské obnovitelné zdroje 17,8 TWh elektrické energie, tedy o třetinu více než v roce loňském. Nejvýraznější nárůst v objemu produkce elektřiny, celých 73,2 %, zaznamenaly fotovoltaické elektrárny, nicméně jejich celková produkce 2,68 TWh je po vodních zdrojích druhou nejmenší.

Nejvýznamnějšími byly mezi obnovitelnými zdroji elektrárny větrné, které společně vyrobily 7,18 TWh elektřiny, tedy zhruba 40 % obnovitelné energie. Produkce elektřiny z větrných zdrojů na moři meziročně vzrostla o 30 %, v případě pevninských elektráren dokonce o 51,7 %.

V těsném závěsu za větrnými zdroji se s 6,91 TWh umístily zdroje spalující či spoluspalující biomasu. Množství elektřiny vyrobené z biomasy se meziročně zvýšilo o 16,3 %.

Podíl jednotlivých obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny

Podíl jednotlivých obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny. Zdroj: UK Energy Statistics, Q3 2015

Celková výroba elektřiny ve Spojeném království činila ve sledovaném období 75,94 TWh, o pouhého 0,5 % méně než ve Q3 2014. Při srovnání je patrný pokles podílu uhlí, který bude v následujících letech a měsících patrně pokračovat. Spojené království totiž již dříve oznámilo, že do roku 2025 plánuje ukončit výrobu elektřiny z uhlí.

Srovnání podílu jednotlivých zdrojů na výrobě elektřiny ve 3. čtvrtletí 2014/2015

Srovnání podílu jednotlivých zdrojů na výrobě elektřiny ve 3. čtvrtletí 2014/2015. Zdroj: UK Energy Statistics, Q3 2015

S odklonem od využívání uhlí také koreluje pokles v domácí produkci a importu tohoto paliva. Přestože poptávka poklesla meziročně o 19,1 %, produkce a zejména import se propadly na polovinu. Současná situace na trhu s uhlím si rovněž vynutila uzavření posledního hlubinného dolu na území Spojeného království, k němuž došlo minulý pátek.

Domácí produkce a import uhlí

Domácí produkce a import uhlí. Zdroj: UK Energy Statistics, Q3 2015

Zdroj úvodní fotografie: Vaughan LeiberumNapsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *