Čína a USA táhnou v otázce využívání vody v energetice za jeden provaz

Americké Ministerstvo energetiky vyčlenilo 12,5 milionů USD na financování Centra pro výzkum čistých energií (CERC), které se od roku 2009 ve spolupráci s Čínou soustředí na vývoji nových technologií v oblasti energetiky, šetrných k životnímu prostředí. Čínská strana se bude na programu výzkumu aspektů využívání vody při výrobě energie podílet stejnou částkou.

Další z mnoha společných programů mezi zmíněnými zeměmi byl odhalen již na jaře tohoto roku. „Nedostatek a nestálost vodních zdrojů mají velký dopad na energetické systémy USA i Číny,“ komentoval odhalení projektu Ernest Moniz, americký ministr energetiky. „Narůstající spolupráce v rámci centra CERC otevírá nové příležitosti pro vědecké pracovníky i pro průmyslové partnery, jak se zapojit do řešení otázky vody a energetiky. Za pomocí vědy, technologií a inovací se můžeme kolektivně postarat o zabezpečení energetických a vodních zdrojů,“ dodal.

Ekonomičtí konkurenti, ekologičtí přátelé

Za nejnovější spoluprací mezi těmito zeměmi, které shodně přispějí na projekt částkou 12,5 milionů USD, stojí stále rostoucí uvědomění o možných rizicích spjatých s energetikou a vodními zdroji.

Ve své loňské zprávě americké Ministerstvo energetiky uvádí několik v současnosti vážných a stále se stupňujících záležitostí, které musí být řešeny v zájmu zachování energetické a vodní bezpečnosti. Kromě posuzování dopadů klimatických změn a neustálého populačního nárůstu zpráva také klade důraz na nutnost zvyšování efektivity vodního hospodářství a optimalizace využití vody v procesu výroby energie.

Zpráva, kladoucí důraz na nutnost jednání v této věci, rovněž poukazuje na rozvoj využívání břidlicových zdrojů v USA: „Nedávný rozmach ve vývoji nekonvenčních zdrojů ropy a plynu v podobě břidlicového frakování vnesl do národních diskuzí o vztahu energetiky a vodních zdrojů nové otázky.“

V případě Číny je však nutnost podniknout opatření v této oblasti ještě významnější. S předpokládaným ekonomickým růstem se odhaduje, že spotřeba energií se v následujících 20 letech až zdvojnásobí. Podle predikce Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) tento nárůst bude mít za následek 65% navýšení spotřeby vody.

chinawater

Čínské oblasti trpící nedostatkem pitné vody. Zdroj: Maplecroft

Podle slov Sinead Lehane, manažerky výzkumného programu Globální potravinové a vodní krize, je řešení rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou pro asijskou velmoc kriticky důležité. „Přístup k vodě a energii a kontinuita dodávek jsou dvě nejdůležitější záležitosti, kterým dnes Čína čelí. V minulosti byly tyto dvě věci řešeny samostatně, ale dnes je pro Čínu řešit jejich nedostatek společně kritické,“ uvedla Lehane.

Až 20% čínské vody pro uhlí

Zatímco co Čína musí řešit otázku vody na všech úrovních, od jejího znečišťování po zlepšování přístupu ke zdrojům pitné vody, omezování její potřeby pro účely výroby elektrické energie má nejvyšší význam. „Tato úskalí jsou z velké části způsobena energetickým rozvojem,“ říká Jennifer Turner, vedoucí Čínského fóra životního prostředí. „Z veškerého vody spotřebované v Číně připadá 15 až 20 % na uhelný sektor.“ Nyní se však Čína snaží bojovat proti emisím a postupně uhelné zdroje nahrazovat alternativami, především v podobě obnovitelných zdrojů energie.

Takto blízká spolupráce mezi dvěma mocnostmi vyvolává dojem jejich soudržnosti, co se týče otázek efektivnějšího využívání vody v energetice. Nový program v rozsahu 25 milionů USD má za cíl přinést zvýšení zájmu amerického a čínského průmyslu o rozvoj technologií možných řešení zmíněných záležitostí. Mezi hlavními prioritami tohoto programu je omezení spotřeby vody v tepelných elektrárnách, správa a úprava netradičních vodních zdrojů a trvale udržitelný rozvoj vodní energetiky.

Clean Energy Research Center. Zdroj: CERC

Clean Energy Research Center. Zdroj: CERC

Vzhledem k faktu, že dvě z největších světových ekonomik jsou odpovědné za přibližně polovinu světové produkce elektrické energie, se množství vložených financí může zdát nedostatečným. Nicméně tato investice je pouze malou částí celkových prostředků vynaložených na společnou spolupráci v rámci CERC. Další z minulých či probíhajících programů tohoto centra zaměřených například na energetickou efektivitu budov, ekologickou dopravu či pokročilé uhelné technologie umožňují vědeckým pracovníkům a průmyslovým subjektům nejen úzce spolupracovat, ale také usnadňují cestu jejich technologií na trh.

Spolupráce přináší zisk všem

Jedním z klíčových cílů CERC je vytvoření právního rámce, který zajistí zúčastněným subjektům ochranu jejich duševního vlastnictví. V minulosti se řada amerických firem obávala vstoupit na čínský trh z důvodu obav o svá data a patenty, které by mohly být napodobeny bez náležitých právních procedur. Právě tyto zábrany si vzájemná dohoda klade za cíl odstranit: „Právní rámec umožňuje výzkumným partnerům sdílet informace s jistotou, že si uchovají práva na nové technologie, které vyvinou.“

Jedním z minulých výsledků spolupráce v rámci CERC je technologie americké společnosti LP Amina, která za pomocí speciálního třídiče uhlí zamezuje vstupu větších částic uhlí do kotle, což má za následek až 15% snížení emisí oxidu dusičitého (NO2). Svou technologii úspěšně otestovali v čínské tepelné elektrárně Fengtai a v současné době ji nabízí na americkém i světovém trhu.

Další z technologií společnosti LP Amina ve fázi testování komerčního využití pod záštitou CERC. Technologie umožňuje elektrárnám kogeneraci elektřiny a uhelných produktů

Další z technologií společnosti LP Amina ve fázi testování komerčního využití pod záštitou CERC. Technologie umožňuje kogeneraci elektřiny a uhelných produktů. Zdroj: CERC

Dalším z projektů realizovaných pod záštitou CERC je spolupráce společností Huaneng Energe a Duke Energy s americkou národní laboratoří Lawrence Livermore National Laboratory v oblasti technologie zachytávání oxidu uhličitého (CCS – Carbon Capture and Storage).

CERC také umožnilo partnerství mezi americkou společností General Electric a provozovatelem čínské přenosové sítě State Grid Corporation of China. Vzájemně spolupracují na standardech pro provoz inteligentních sítí, tzv. smart grids. „State Grid chce nabídnout volný trh pro vývoj inteligentních sítí. Zahraničním společnostem se usnadní vstup na trh za pomoci sjednocení rozdílných standardů,“ popisuje spolupráci Yao Jianguo, vedoucí výzkumného centra inteligentních sítí společnosti State Grid.

Společně za vodu

Navzdory předchozím úspěchům tvrdí kritici, že výsledky nedosáhly svých možných potenciálů. Nedlouho před oznámením nového programu se objevily spekulace o možném ukončení financování CERC.

V listopadu loňského roku oznámili prezidenti zúčastněných zemí, že bude financování prodlouženo a vyzdvihli program zaměřený na energie a vodu, který se má stát jejich prioritou. Během jeho zatím pětiletého fungování tak bude do CERCu vloženo celkově 200 milionů USD. Dřívější spekulace však vedli k obavám a značná část společností byla podezřívavá vůči svým zahraničním protějškům.

Dnes jsou vztahy mezi oběma zeměmi na lepší úrovni a dochází k postupnému růstu ve spolupráci. Jak USA, tak i Čína navíc stále více podporují investice do obnovitelných zdrojů energie s cílem podpořit snahy o řešení otázek spjatých s klimatickými změnami. Obě země se taktéž připravují na letošní konferenci v Paříži, na které by měly ve vyjednáváních zaujmout vedoucí roli.

V oblasti výroby energie a souvisejícím využíváním vody se země shodují, že se jedná o téma kritické. Slova bývalého čínského ministra pro zdroje tomu také nasvědčují: „ Bojovat za každou kapku vody nebo zemřít, to je největší výzva, které Čína čelí. CERC již prokázal svou úlohu předchozími úspěchy, avšak před ním stojí jeho zatím největší výzva.

Zdroj úvodní fotografie: CERC

 Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *