V zemích blízkého východu dojde během následujícího desetiletí k výstavbě uhelných elektráren o celkovém instalovaném výkonu 41 GW. V současné době probíhá v těchto zemích výstavba uhelných elektráren o výkonu 3 GW. Od roku 2006 bylo zprovozněno 12 GW uhelných elektráren, zhruba polovina instalovaného výkonu v této oblasti.

Výkon uhelných elektráren je v této části světa typicky menší než instalovaný výkon výroben z jiných fosilních paliv, a to zejména ze zemního plynu a z ropy. Uhlí představuje v tomto regionu pouze 1 % produkce primární energie. Turecko má nejvíce instalovaného uhelného výkonu a to 18,5 GW. Izrael a Pákistán mají 4,9 GW a 2,5 GW, ale plánují výstavbu uhelných elektráren v následujícím desetiletí.

Egypt, Omán, Írán, Jordánsko a Spojené arabské emiráty nevyrábí v současné době elektrickou energii z uhlí, ale každá z těchto uvedených zemí plánuje výstavbu uhelné elektrárny. V současnosti probíhá výstavba ve Spojených arabských emirátech a Jordánsku. Egypt a Omán zatím pouze ohlásily plány na výstavbu.

„Čisté“ uhelné elektrárny ve Spojených arabských emirátech

„Čistá“ uhelná elektrárna Hassyan, která je v současnosti ve výstavbě ve Spojených arabských emirátech, bude mít instalovaný výkon 3,6 GW. Mezi roky 2020 až 2022 bude zprovozněno 2,4 GW výkonu a zbylých 1,2 GW je očekáváno v roce 2023. Investiční výdaje projektu jsou odhadovány na 3,4 miliard dolarů. Je očekáváno, že elektrárna bude poskytovat elektrickou energii pro 250 tisíc domácností.

Podle národního energetického plánu Spojených arabských emirátů bude celkem nainstalováno 11,5 GW výkonu v ultra-nadkritických uhelných elektrárnách. Tyto elektrárny musí být kompatibilní s technologiemi na zachytávání emisí CO2 a využívat vysoce účinné technologie pro zmírnění emisí. Ultra-nadkritické elektrárny pracují na bázi vyšších teplot, což zvyšuje tlak páry a následně zvyšuje účinnost celého cyklu. Výsledkem je menší spotřeba uhlí a méně emisí oproti ostatním technologiím využívaným v uhelných elektrárnách.

Cíl národního energetického plánu Spojených arabských emirátů je v roce 2030 vyrábět 25 % elektrické energie pomocí solárních panelů, 7 % z jádra a „čistého“ uhlí a zbývajících 61 % pomocí paroplynových elektráren.

Model uhelné elektrárny Hassyan. Zdroj.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *