obnovitelné zdroje v Německu

IRENA: 43 % zaměstnanců v sektoru obnovitelné energetiky připadá na Čínu

Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii (IRENA) vydala studii o zaměstnanosti v obnovitelné energetice. Zaměstnanost dosáhla v roce 2017 10,3 milionů, přičemž nejvyšší je v Asii, zejména v Číně.

Zaměstnanost v sektoru obnovitelné energetiky dosáhla v roce 2017 10,3 milionů, což je o 5,3 % více než v předchozím roce. Toto číslo je souhrnem přímo i nepřímo (tedy v celém dodávkovém řetězci) zaměstnaných.

Zaměstnanost v jednotlivých sektorech obnovitelné energetiky. Zdroj: IRENA Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2018

Čím dál tím více zemí získává díky obnovitelným zdrojům energie různé socio-ekonomické přínosy, nicméně největší podíl zaměstnaných v sektoru je koncentrován v několika málo zemích. Nejvíce především v Číně, Brazílii, USA, Indii, Německu a Japonsku. V Číně samotné je přitom 43 % zaměstnaných v sektoru obnovitelné energetiky. Největší podíl má pak Čína v sektoru vytápění a chlazení (83 %) a v sektoru fotovoltaických elektráren (66 %).

Zaměstnanost v jednotlivých sektorech

Největším zaměstnavatelem je fotovoltaický sektor s téměř 3,4 miliony zaměstnaných. Klíčovým znakem zde je, že zaměstnanost v této oblasti je silně koncentrována v malém počtu zemí. Důvodem je, že výroba komponentů probíhá v relativně malém počtu zemí. Pět zemí s nejvyšší zaměstnaností v sektoru, Čína, Japonsko, USA, Indie a Bangladéš, mají podíl 90 % na všech zaměstnaneckých místech ve fotovoltaice na světě.

Dle studie IRENA zaměstnanost v sektoru biopaliv oproti minulému roku vzrostla o 12 %, přičemž nejvíce zaměstnanců v tomto sektoru je v Brazílii, USA a Kolumbii. Ke snížení zaměstnanosti ve větrné energetice a v sektoru vytápění a chlazení solární energií došlo zejména kvůli zpomalení tempa růstu instalovaného výkonu.

Zaměstnanost v obnovitelné energetice ve vybraných zemích. Zdroj: Zdroj: IRENA Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2018

Informací o zaměstnanosti ve vodní energetice je velmi málo a je obtížné rozlišit pracovní místa v malých a velkých vodních elektrárnách. Velké vodní elektrárny v roce 2017 zaměstnávaly přímo 1,5 milionu lidí, z čehož 63 % pracovalo na provozu a údržbě. Klíčovými pracovními trhy v tomto sektoru jsou Čína, Indie a Brazílie.5 odpovědí na IRENA: 43 % zaměstnanců v sektoru obnovitelné energetiky připadá na Čínu

  1. Martin Hájek napsal:

    Tak konečně jsme se dostali upozornění na tuto zajímavou zprávu, nicméně zcela tendenčním způsobem s oslavným patosem, k němuž ovšem v EU není žádný důvod. Z pohledu tvorby pracovních míst je totiž zelená energetika pro EU naprostý debakl. Částečně z ní těží jen Německo ve větrných elektrárnách, ostatní pak vyloženě jen paběrkují. Fotovoltaika je naprostá katastrofa, Už i Bangladéš předstihl Německo zhruba 4x. Ve větru je sice Německo na druhém místě, ale s obrovským odstupem za Čínou, pak ještě něco málo v páté Británii, sedmém Dánsku a osmém Nizozemí, zbytek EU už jen paběrkuje. A tohle mají být páteřní technologie, na nichž chce údajně EU postavit svůj hospodářský růst v zelené energetice. No to bych rád věděl, jak to soudruzi v Bruseli chtějí zařídit.

  2. Petr napsal:

    Měli by v EU odhlasovat, že se tu máme hlavně ideologicky nejlépe na Zemi, a že kažný nádeník lezoucí v Evropě po střechách, se má počítat do statistik jako deset superodborných vědeckovýzkumných OZE zaměstnanců, protože na rozdíl od těch pod byrokratickou knutou převážně vyplňovačů dotačních papíru on nejspíš skutečně odvádí zhruba 10x tolik reálné práce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *