Podpora OZE

Polsko před volbami: 75 % voličů si přeje OZE

Podle průzkumu veřejného mínění je 75 % voličů osmi největších polských politických stran pro podporu OZE. Vládnoucí Občanská platforma má v plánu prosazování především větrné energie, zatímco opoziční favorit nedělních parlamentních voleb – strana Právo a spravedlnost Jarosława Kaczyńského – zaujímá vůči větrným elektrárnám silně negativní postoj.

Podle průzkumu provedeného agenturou TNS Polska 69 % Poláků podporuje rozvoj v oblasti využívání sluneční a větrné energie. Naopak jaderné elektrárny podporuje pouze 1 7 % obyvatel a největší polský zdroj energie uhelné elektrárny dokonce pouhých 16 %.

Kromě podpory OZE jsou v oblibě mezi polskými voliči energeticky úsporná opatření, která podporují příznivci všech stran politického spektra kromě voličů ultra-nacionalistické strany KORWiN. Příznivci KORWiNu jsou také největšími zastánci tradičních uhelných a jaderných zdrojů energie, jejichž podpora u voličů této strany přesahuje 40 %.

Výzkum polského veřejného mínění, před říjnovými parlamentními volbami. Zdroj: http://energydesk.greenpeace.org/

Výzkum polského veřejného mínění, před říjnovými parlamentními volbami. Zdroj: http://energydesk.greenpeace.org/

OZE v polské energetice

Podíl OZE v polské energetice roste podobným tempem jako v ostatních zemích EU. Jejich podíl v energetickém mixu země činí dle dat z rok 2013 přibližně 12 %, což je polovina evropského průměru.

Polsko vyprodukuje více energie z obnovitelných zdrojů než Velká Británie, přičemž více než čtyři pětiny této energie pochází ze spalování biomasy, která je však spoluspalována s uhlím. Tato technologie přeměny energie je významně dotována státem na úkor ostatních druhů obnovitelných zdrojů.

Současný cíl vlády je dosáhnout 15,5% podílu energie z OZE do roku 2020. Nejvýznamnější roli při naplňování tohoto cíle má hrát právě biomasa a větrná energie.

Podíl OZE na energetickém mixu jednotlivých zemí. Zdroj: http://energydesk.greenpeace.org/

Podíl OZE na energetickém mixu vybraných zemí EU zemí. Zdroj: http://energydesk.greenpeace.org/

Před otevřením 0,6MW solární elektrárny před 14 dny nacházející se mezi Krakovem a českými hranicemi, byly tahounem v oblasti fotovoltaických elektráren (FVE) malé zdroje umístěné na střechách domů, jejichž instalovaný výkon během minulého roku vzrostl z 1,9 MW na 21 MW.

Za nárůstem stojí podpora zavedená od února 2014, která lokálním FVE garantuje výkupní cenu ve výši 0,75 zl/KWh (4,74 Kč).

Za posledních deset let Polsko utratilo za nové větrné elektrárny okolo 30 mld. zlotých (190 mld. Kč). Podle Polské asociace pro větrnou energii dosáhne do konce roku instalovaný výkon větrných elektráren v Polsku 5 GW.

Polsko chce naopak snížit podíl energie vyrobené z uhlí o 20 % do roku 2030. V současnosti přitom produkují uhelné zdroje přes 80 % elektřiny. Větší podpora OZE nebo výstavba jaderných zdrojů jsou způsoby, jakými chce Polsko tohoto cíle dosáhnout.

Štítky: , ,


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *