Uhelná elektrárna Drax byla předělána na spalování pelet (zdroj: Drax)

Vláda Spojeného království potvrdila své rozhodnutí o odstavení uhelných elektráren do 2025

Vláda Spojeného království bude pokračovat v plánu na postupné ukončení výroby z uhelných elektráren do roku 2025. Cílem tohoto kroku je snížit emise uhlíku a znečištění ovzduší, aniž by byla ohrožena bezpečnost dodávek.

„Rozhodnutí je založeno na výhodách zaručení snížení emisí oxidu uhličitého a znečištění ovzduší, jistotě, kterou poskytuje regulace trhu v otázce nárůstu instalovaného výkonu, a na posouzení nízké pravděpodobnosti dopadu na bezpečnost dodávek,“ uvádí Ministerstvo obchodu, energetiky a průmyslové strategie (Department of Business, Energy and Industrial Strategy – BEIS) ve svém prohlášení.

BEIS se dle zprávy agentury Platts utvrdilo ve svém rozhodnutí ukončit provoz uhelných elektráren po konzultacích, které trvaly téměř čtyři měsíce do letošního února a v rámci kterých bylo obdrženo téměř 6 000 reakcí od jednotlivců, podniků a obchodních subjektů.

„Není pravděpodobné, že by regulatorní opatření pro uzavření uhelných elektráren znamenalo významné riziko pro bezpečnost dodávek, současně zúčastněné strany zdůrazňují úlohu kapacitního trhu při zajištění bezpečnosti dodávek,“ tvrdí podle BEIS většina reakcí zúčastněných.

Nejistota týkající se načasování uzavírání uhelných elektráren byla považována za potenciální hrozbu pro investice do nových elektráren, BEIS ovšem uvedlo, že mnozí hráči v odvětví podpořili názor, že regulace není nutná k zajištění odklonu od uhlí. Zdůraznili účinnost oceňování uhlíku prostřednictvím systému EU ETS pro obchodování s emisemi v součinnosti s minimální cenou uhlíku ve Velké Británii a požadavků na snižování emisí škodlivých látek podle směrnice o průmyslových emisích.

BEIS rovněž uvedlo, že existuje nízká podpora systému pro zachytávání a skladování uhlíku. Do této technologie byly vkládány naděje jako zachránce fosilní energetiky. Diskuse ve Spojeném království ovšem poukázaly na její nedostatky, jako jsou její současná nevyvinutost nebo vysoké náklady na vývoj.

Úvodní fotografie: Uhelná elektrárna Drax, která byla předělána na spalování pelet, zdroj: DraxNapsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *