průmyslové emise

Globální emise CO2 v energetice již druhým rokem nevzrostly

Předběžná data Mezinárodní energetické agentury (IEA) ukazují, že globální emise CO2 spojené s výrobou energie v roce 2015 již druhým rokem v řadě stagnovaly. Právě sektor energetiky je odvětvím produkujícím největší objem skleníkových plynů.

Globální emise oxidu uhličitého se v loňském roce zastavily na hodnotě 32,1 miliard tun, čímž již druhým rokem v řadě nestouply. Podle dat IEA měla na stagnaci emisí největší podíl výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Co naopak nestagnovalo, byla světová ekonomika, která pokračovala v růstu zhruba 3% tempem.

„Nová čísla potvrzují loňské překvapující, ale vítané zprávy. Nyní vidíme, že již druhým rokem v řadě se vývoj emisí skleníkových plynů odděluje od ekonomického růstu.“

Fatih Birol, výkonný ředitel IEA

Ekonomika roste, emise ne

Podle IEA v období posledních 40 let nastaly pouze čtyři periody, během kterých emise CO2 meziročně nevzrostly. Tři z nich, počátek 80. let a roky 1992 a 2009, byly spojené s globální ekonomickou krizí. Poslední případ stagnace emisí však přichází spolu s ekonomickým růstem, kdy dle Mezinárodního měnového fondu vrostl globální HDP o 3,4 % v roce 2014, respektive 3,1 % v roce loňském.

Vývoj globálních emisí CO2 spojených s výrobou energie

Vývoj globálních emisí CO2 spojených s výrobou energie. Zdroj: IEA

Dva největší producenti emisí, Čína a Spojené státy, zaznamenali v roce 2015 pokles emisí spojených se sektorem energetiky. Emise spojené s výrobou energie meziročně poklesly ve Spojených státech o 2 %, zejména díky vyšší míře využívání zemního plynu pro výrobu elektřiny.

V Číně poklesly energetické emise CO2 v loňském roce díky klesajícímu využívání uhlí o 1,5 %. V roce 2015 pocházelo z uhlí již méně než 70 % čínské elektřiny, přičemž ještě před čtyřmi lety se výroba z uhlí pohybovala okolo 80 %. Během stejného časového úseku se podíl nízko a bezemisních zdrojů zvýšil z 19 % na 28 %, nejvíce se na tomto nárůstu podílely vodní a větrné zdroje.

Autor úvodní fotografie: Tony WebsterNapsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *