Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) a Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) spadající pod OSN úspěšně otestovaly vypuštění sterilních komárů z dronů, jako součást využití jaderných technologií pro redukci hmyzí populace, která je zodpovědná za šíření viru Zika a ostatních chorob. MAAE minulý týden uvedla, že v březnu úspěšně otestovala novou metodu na území Brazílie.

Technika sterilního hmyzu (SIT) je způsobem regulace hmyzí populace, která využívá radioaktivní záření ke sterilizaci samčích komárů. „Upravení“ komáří samečci jsou vypuštěni do volné přírody, kde se spárují a samičky následně nakladou vajíčka, ze kterých se nevylíhnou žádní potomci. Pro sterilizaci komářích samečků se využívá ozařovač, který emituje gama záření.

Jelikož následně nedochází k reprodukci, populace hmyzu se snižuje. SIT je používána již více než 50 let v boji proti zemědělským škůdcům, jakými jsou středomořské ovocné mušky (octomilky) a právě nedávno byla metoda upravena na komáry šířící choroby.

Drony umožňující šíření sterilizovaných komárů; Zdroj: WeRobotics

MAAE a FAO spolupracovaly se Švýcarsko-americkou neziskovou organizací WeRobotics po několik let, aby vyvinuly mechanismus šíření komárů na bázi dronů pro použití s metodou SIT.

Jeremy Bouyer, lékařský entomolog ve společné divizi jaderných technik FAO/MAAE, uvedl, že použití dronů znamená průlom a vytváří cenově efektivní řešení použitelné i v hustě osídlených oblastech. Pomocí dronů lze během 5 minut „léčit“ oblast o rozloze 20 hektarů, dodává Bouyer.

Komáři Aedes, nejčastější šiřitelé chorob, se během svého života většinou pohybují pouze v oblasti do 100 metrů od svého místa narození. Podle MAAE se tak vytváří možnost pro efektivní aplikaci metody SIT v širokých oblastech. Mimo to jsou velmi křehcí a jejich vypouštění z vysokých nadmořských výšek pomocí letadla by mohlo poškodit jejich křídla a nožičky.

Adam Klaptocz, spoluzakladatel WeRobotics, uvedl, že úvodní testy s drony ukazují méně než 10% úmrtnost v průběhu celého procesu, přes transport až po vypuštění do cílové oblasti.

Vlevo: Inkubátory s 2500 dospělými komáry připravenými k vypuštění Vpravo: Separace samčích a samičích skupin komárů; Zdroj: WeRobotics

Použité drony zvládnou zatížení do 10 kilogramů, a dokáží za jeden let přepravit až 50 000 sterilních komárů. Jejich cena se pohybuje na úrovni 10 tisíc euro za jednoho speciálního drona. Jejich využitím se mohou snížit náklady na šíření sterilních komárů na polovinu. MAAE a její partneři nyní pracují na snižování hmotnosti samotných dronů a navýšení jejich přepravní kapacity až na 150 000 komárů za let.

Pokrok ve vývoji metody regulace populace komárů SIT zapříčinila naléhavost řešit epidemii viru Zika, která vypukla v Brazílii a Latinské Americe v letech 2015-2016. Prostřednictvím svého Technického kooperačního programu, MAAE asistovala postiženým zemím při diagnóze nákazy a podpoře místních kapacit pro aplikaci SIT. Brazílie plánuje zahájit využívání systému na bázi dronů ve vybraných městských a venkovských oblastech v lednu příštího roku.

Vývoj dronů je podporován grantem Americké agentury pro mezinárodní rozvoj.

Autor úvodní fotografie: Sergey Kochkarev @flickr

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *