Instalovaný výkon baterií v Německu by měl do konce letošního roku přesáhnout 700 MW. Boom zažívají zejména velká bateriová úložiště, jejichž instalovaný výkon by se měl dle očekávání meziročně zdvojnásobit. Uvádí to data BVES.

Dle německého spolku pro skladování energie (Bundesverband Energiespeicher – BVES) je pro rok 2018 v Německu ohlášeno 15 projektů velkých bateriových úložišť o celkovém instalovaném výkonu baterií ve výši 255 MW. Bateriová úložiště o výkonu 145 MW by měla být spuštěna ještě do konce letošního roku, zbylých 110 MW by mělo zahájit provoz na začátku roku 2019.

Role velkých bateriových systémů je důležitá zejména pro stabilizaci soustavy. S rostoucím podílem obnovitelných zdrojů energie (OZE) na výrobě elektřiny, zejména větrných a solárních elektráren, roste potřeba vyrovnávat kolísající výrobu těchto zdrojů v reálném čase. Rychlá reakční doba dělá z baterií ideální součást systému pro poskytování regulační energie pro stabilizaci frekvence v soustavě.

Největší německé bateriové úložiště, 48MW projekt v obci Jardelund u Dánské hranice, bylo oznámeno v roce 2017 a dokončeno by mělo být ve druhém čtvrtletí letošního roku.

Další podobný projekt, 10MW úložiště britské energetické skupiny ve městě Bordersolhm, by měl dle očekávání svého provozovatele generovat roční příjem ve výši 1 milion euro, využíván bude zejména pro poskytování podpůrných služeb.

Mimo velká bateriová uložiště roste i instalovaný výkon baterií užívaných v domácnostech. Dle dat BVES je v německých domácnostech aktuálně instalováno okolo 85 000 baterií. Do konce roku 2018 by jejich celkový instalovaný výkon měl dle odhadů narůst o 105 MW na celkových 385 MW. Průměrný instalovaný výkon domácí baterie dosahuje 3,5 kW.

Z následujícího grafu je patrný prakticky lineární nárůst instalovaného výkonu domácích baterií v Německu, naproti tomu vývoj instalovaného výkonu velkých bateriových systémů je značně nelineární. Zatímco vloni bylo instalováno pouze cca 30 MW, letos by se měl instalovaný výkon oproti hodnotě z roku 2017 téměř zdvojnásobit.

Instalovaný výkon baterií v Německu. Vlevo velká bateriová úložiště. Vpravo baterie v domácnostech. Zdroj: BDEV

Lídrem stále přečerpávací vodní elektrárny

Zatímco instalovaný výkon baterií má do konce roku 2018 dosáhnout 700 MW, současný instalovaný výkon přečerpávacích vodních elektráren (PVE), které plní rovněž roli akumulace elektrické energie, je stále devětkrát vyšší, 6360 MW. Klesající investiční náklady bateriových systémů a naproti tomu nepříznivé podmínky pro PVE v Německu ovšem předurčují budoucí smazávání tohoto rozdílu.

Nepříznivé podmínky pro PVE dokumentuje rozhodnutí EnBW o zrušení projektu PVE Altdorf, která se měla stát největší elektrárnou tohoto typu v Evropě. Společnost jako důvod uvedla nepříznivé regulatorní podmínky, které nedoznaly potřebných změn pro ekonomicky výhodný provoz elektrárny. Dalším problémem, který je překážkou většiny projektů PVE, byl i významný zásah do krajiny způsobující odpor environmentálních skupin k projektu.

Jako další technologií využívanou v Německu pro ukládání elektrické energie jsou systémy vužívající stlačeného vzduchu, které disponují instalovaným výkonem 280 MW. Technologie Power to Gas se svými 20 MW instalovaného výkonu zůstává stále okrajovou záležitostí a omezující se stále zejména na pilotní projekty.

Zdroj úvodní fotografie: STEAG

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *