Na konci října oznámila společnost Lumenion, že jejich úložiště energie uchovávající tepelnou energii v ocelových tyčích s kapacitou 2,4 MWh zahájí provoz v Berlíně. Společnost tvrdí, že jde o nízkonákladové úložiště energie využívající jako akumulační medium ocel. Ocelové moduly mohou dosáhnout teploty až 650 stupňů Celsia a v případě potřeby je úložiště schopné dodávat jak tepelnou tak i elektrickou energii. Energie může být v úložišti uchována až po dobu 48 hodin a životnost je uváděna přes 40 let.

Systém bude uchovávat energii vyrobenou z lokálních obnovitelných zdrojů. Úložiště může dodat veškerou energii zpět v podobě tepla nebo může fungovat v režimu kombinované výroby tepla a elektřiny, kterou bude vyrábět pomocí integrované parní turbíny.

Zdroj

Podle výkonného ředitele společnosti Alexandera Voigta dodává Lumenion na trh technologii úložišť, která bere v potaz hospodárnost a účinnou integraci do energetických systémů. Konstrukce zařízení je jednodušší než konstrukce bateriových úložišť, a tato jednoduchost se také odráží v ceně. Jejich úložiště proto vidí jako doplňující způsob uchování energie než plnohodnotnou náhradu baterií.

„Vysokoteplotní úložiště na bázi oceli je vhodné pro uchování přebytečné elektřiny z obnovitelných zdrojů v elektrizační soustavě a poté její dodávání zpět nepřetržitě po několik hodin nebo dní. Baterie jsou na druhou stranu vhodné k poskytnutí regulace frekvence, řízení napětí a jsou vhodné při startu ze tmy,“ řekl Voigt.

Nízká cena

Nízká cena úložiště je dosažena díky hojně se vyskytujícím materiálům. Úložiště neobsahuje žádné vzácné kovy. Voight tvrdí, že společnost cílí na vynořující se segment na trhu s akumulací energie, který není pokryt bateriemi. Tedy uchování energie s delším cyklem, v tomto případě až 48 hodin.

Ostatní metody pro uchování energie po dobu delší než 8 až 10 hodin (v současné době hodnota dosažená průtočnými bateriemi) jsou ve stádiu vývoje nebo v demonstračních provozech, jako například úložiště zkapalněného vzduchu.

Kapacita úložišť může být snadno zvýšena. Na Univerzitě pro Hospodářství a Techniku Berlín se nachází demonstrační úložiště o kapacitě 450 kWh. V současnosti probíhající jednání s biofarmou, která se nachází na severu Německa, by mohlo vyústit ve 40MWh úložiště, které by uchovávalo elektřinu z větrných elektráren. Společnost jedná i o úložištích s kapacitou v řádu stovek MWh, která by mohla být dokončená již v roce 2021.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *