Opatření spolkové vlády pro rozvoj mobility založené na zemním plynu nejsou dostatečná k dosažení požadovaného národního cíle. Ten počítá se zvýšením podílu zemního plynu na německém palivovém mixu na 4 % do roku 2020.

Vyplývá to ze zprávy národního strategického rámce pro výstavbu infrastruktury pro alternativní paliva, která byla zpracována Iniciativou pro podporu mobility zemního plynu, za podpory Německé energetické agentury.  Iniciativa nabádá k ambicióznějšímu přístupu v oblasti nízkoemisních paliv a to konkrétně stlačeného zemního plynu CNG a zkapalněného plynu LNG.

Jako pozitivní hodnotila Iniciativa vyrovnání cen paliv na čerpacích stanicích, slevu z poplatků za provoz sítě zemního plynu a úpravu mýtného pro nákladní dopravu ve prospěch nízkoemisních vozidel. Toto opatření oznámené již v roce 2013 není prozatím implementováno a Iniciativa lobuje za jeho rychlé schválení, aby nedocházelo k nejistotě na trhu.

Národní strategický rámec je výsledkem implementace nařízení EU 2014/94, pro rozvoj infrastruktury alternativních paliv. Všechny členské státy musely do minulého měsíce odevzdat zprávy o strategii s konkrétními cíli. Cílem EU je zvýšit podíl alternativních paliv v dopravě ať už ve formě elektromobility, vodíkových pohonů či plynu.

Zemní plyn nabízí jako palivo technicky vyspělou technologii, která je ekonomicky atraktivní variantou, která může pomoci snížení emisí v krátkodobém horizontu a to buď ve formě CNG či stále více se rozvíjejícího LPG. Zemní plyn je použitelný nejen v dopravě, ale i v energetice, výrobě tepla či v průmyslu. Ve prospěch zemního plynu svědčí i fakt, že jeho hlavní složku metan lze získat pomocí OZE.

S rozvojem zemního plynu počítá i Energetická unie kvůli diverzifikaci energetického mixu a to jak výstavbou nových plynovodů či budováním zcela nové infrastruktury pro zkapalněný plyn.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *