Výzkumný institut Oxford Institute for Energy Studies vydal studii o dopadech nyní probíhajících změn v dopravě na využívání energií v osobní dopravě. Studie vznikla na základě workshopu, který institut pořádal a kterého se účastnili experti z oblasti energetiky, automobilového průmyslu a experti na mobilitu a další technologie. Studie popisuje osm klíčových poznatků. Tento článek je první částí textu. 

Elektromobilita není jedinou alternativou v dopravě

Elektromobily ze všech zkoumaných technologických alternativ v dopravě v současnosti přitahují nejvíce pozornosti. Elektromobilita je podporována zejména ze strany vlád. Mnoho jiných technologií je ale rozvíjeno díky soukromým investicím.

Některé z těchto technologií cílí na vylepšení efektivity spalovacích motorů. Další možností jsou tzv. e-paliva, která mohou mít různou podobu. Kupříkladu během záporné ceny elektřiny, tedy v případě jejího nadbytku vlivem vysoké výroby OZE, je vhodné energii uskladňovat například v podobě vodíku. Další možností je využití technologie pro zachytávání CO2 před tím, než opustí automobil. Touto metodou by bylo možné zachytit 30–50 % CO2, nicméně tato technologie není v malém měřítku příliš ekonomicky výhodná. Výhodnější je zaměřit se v souvislosti se zachytáváním CO2 na velké zdroje emisí, například uhelné elektrárny.

Mezi další možnosti patří palivové články a vodík. Využití těchto možností v dopravě aktivně zvažuje například Japonsko. Největší výzvou této technologií jsou náklady, infrastruktura a podoba zásobníku vodíku v automobilu.

Ilustrativní foto.

Plně automatizovaná vozidla jsou stále otázkou budoucnosti

Rozvoj plně automatizovaných vozidel, která již vůbec nepotřebují lidského řidiče, s sebou nese dva zásadní problémy spojené se strojovým učením. Zaprvé, vytvořit velmi přesný model reálného světa a zadruhé, využít tento model tak, aby systémy byly schopné najít smysl ve sbíraných datech. Tyto technologie tedy s největší pravděpodobností budou vyvíjeny v konkrétních městech, či dokonce na konkrétních trasách.

I přesto že potřebné technologie mohou existovat už během nadcházejících pěti, nebo deseti let, v jejich vývoji budou hrát významnou roli, mimo jiné, postoj veřejnosti, politika a vytvoření regulatorního a licenčního rámce. V neposlední řadě není dopad plně automatizovaných vozidel na využívání energií stále jasný a nutně nemusí znamenat změnu jejich využívání.

Náklady jsou jedním z mnoha faktorů ovlivňujících rozšíření baterií

Náklady akumulátorových baterií klesaly v letech 2000-2015 v průměru o 12-14 % a v roce 2016 se pohybovaly v rozpětí 200-300 USD/kWh. Americké ministerstvo energetiky cílí na náklady 125 USD/kWh do roku 2022. Podle některých tato částka činí elektromobily konkurenceschopné. Reálně to ale záleží na mnohem více faktorech, jako je například zdanění pohonných hmot, dotacích elektromobilů, počtu kilometrů ujetých za rok, ale také na rozšíření technologie a preferencích zákazníků.

Na využití baterií mají vliv mnohé jejich charakteristiky – odolnost, energetická hustota, plnění bezpečnostních standardů nebo recyklovatelnost. Mimo samotné náklady baterií jsou zohledňovány i tyto charakteristiky. Studie zmiňuje například potřebné změny v recyklaci, aby baterie mohly být využity i po recyklaci (nyní tomu tak není a recyklovaný materiál má jiné průmyslové využití).

Na vývoji nákladů baterií je zajímavé, že cena baterií kontinuálně klesá, ale ceny materiálů v poslední době začaly růst. Někteří výrobci baterií zjevně obětují část svých zisků ve snaze získat co největší podíl na trhu, zajistit si kontrakty a zajistit se tedy do budoucna. Rovněž z globálního hlediska existuje přebytek baterií ve srovnání s elektromobily – baterií se vyrábí více než elektromobilů. Výrobci baterií se tedy i z tohoto důvodu snaží získat co největší podíl trhu a například pokračují ve výstavbě továren na baterie, protože očekávají, že poptávka po bateriích, mj. i díky podpoře elektromobilů vládami, poroste. Z těchto důvodů ceny baterií klesají.

Ceny lithium iontových baterií a kobaltu. Zdroj: OIES Disruptive Change in the Transport Sector:
Eight Key Takeaways

Hlavními materiály pro výrobu baterií jsou lithium, kobalt, grafit, nikl, hliník, měď a mangan. S rozvojem elektromobilů by se dodávky těchto zdrojů mohly dostat pod tlak. Jsou koncentrované v několika zemích a jejich těžba je ovlivněna, mimo jiné, tamějšími regulacemi. Podle výzkumu realizovaného v USA je 65 % zásob lithia koncentrováno pouze ve třech zemích, v Argentině, Chile a Bolívii. Podobně 65 % kobaltu pochází z Demokratické republiky Kongo. Přestože v dlouhodobém výhledu mohou výrobci usilovat o vývoj jiných typů baterií s využitím jiných materiálů, či jejich využití v menší koncentraci, tak krátkodobě je nutné cenovou volatilitu těchto zdrojů zohlednit. Podobně budou potřebné obrovské investice do rozvoje těžby klíčových zdrojů, kupříkladu lithia.

Zdroj úvodní fotografie: flickr.com, autor: Noya Fields

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *