Dle studie konzultantské společnosti Ecofys bude pro naplnění cílů Pařížské konference nutné dosáhnout uhlíkově neutrální výroby elektřiny v Evropě do roku 2045. Uhlíkově neutrální výroby může být dosaženo i díky  230 GW instalovaného výkonu v offshore větrných parcích. Součástí studie je kromě specifikace potřebného výkonu také upozornění na nutnost navýšení přeshraničních přenosových kapacit v regionu Severního moře. Ze studie vyplývá odhadovaná potřeba navýšení přenosových kapacit  v tomto regionu na 50 až 80 GW.

Studii si nechaly zpracovat provozovatelé přenosových soustav Energinet.dk a TenneT. Pro provozovatele přenosových soustav je totiž znalost budoucích poměrů v síti klíčová kvůli dlouhodobému plánování rozvoje přenosových soustav. Snahu Evropy o dosažení dekarbonizované výroby elektřiny za méně než 30 let mají dle studie Ecofysu táhnout offshore větrné elektrárny především v oblasti Severního moře.

Pro udržení stability sítě však bude nutné výrazně posílit přeshraniční přenosové kapacity mezi Velkou Británií, severskými zeměmi a kontinentální severozápadní Evropou. Řiditelný flexibilní výkon v soustavě může totiž dle Ecofysu klesnout ze současných 64 % na 25 % v roce 2045. K udržení výkonové přiměřenosti tak bude třeba v regionu offshore elektráren zajistit 50 – 80 GW přeshraničních přenosových kapacit do roku 2045.

Pro dosažení cílů bude muset roční přírůstek offshore výkonu značně zrychlit

Takto vysoká míra propojenosti jednotlivých oblastí bude totiž nutná z důvodu předpokládaného výrazného nárůstu výkonu offshore větrných elektráren. Jen v Severním moři má být tento výkon na úrovni 180 GW. Dalších celkem 50 GW výkonu offshore větrných elektráren pak má být dle projekce Ecofysu instálováno v Atlantském oceánu a v oblastech Baltského a Irského moře.

V současnosti je instalovaný výkon offshore větrných elektráren v Severním moři a přilehlých oblastech přibližně 13 GW. Aby bylo možné dosáhnout očekávaných 230 GW muselo by dojít k výraznému navýšení ročního tempa instalací. Ecofys odhaduje, že je nutné dosáhnout do roku 2030 tempo ročního instalovaného výkonu na úrovni 10 GW.  Přitom za rok 2015 v Evropě přibyly 3 GW a v roce 2016 pouhých 1,6 GW výkonu offshore větrných elektráren.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *