Vyrábět 50 % elektřiny z bezemisních zdrojů a snížit emise skleníkových plynů o 40 % v porovnání s rokem 1990 do roku 2030 jsou cíle, které si počátkem týdne stanovil stát New York. Podporovány budou obnovitelné i jaderné zdroje. Podpora jaderných elektráren může přijít do roku 2029 na 7,6   miliard dolarů.

V pondělí 1. srpna oznámil newyorský guvernér Andrew Mark Cuomo, že regulátor schválil tzv. Clean Energy Standard, který zahrnuje také způsob podpory bezemisních zdrojů elektřiny.

Výše podpory pro 3 jaderné elektrárny, kterým by jinak hrozilo odstavení, byla stanovena na  17,48 $/MWh. Výše provozní podpory jaderných elektráren se bude revidovat podle situace na trhu s elektřinou. V prvním dvouletém období by dle odhadů měla podpora jádra přijít na 965 milionů dolarů.

Výše podpory pro větrné a solární elektrárny se bude pohybovat v rozmezí od 22 – 35 $/MWh. Tato podpora má za cíl zatraktivnit OZE pro investory a oceňují ji také zástupci tohoto sektoru.

„Jsme nadšeni ze stanovení jasného 50% cíle pro následujících 15 let. Diverzifikací energetického mixu s důrazem na bezemisní zdroje, jakými jsou i ty větrné, se New Yorku bude zase o něco lépe dýchat. Jedná se také o vítězství pro státní kasu, která tak přiláká miliardové investice do větrných farem na pevnině i na moři,“ prohlásil Tim Kierman, CEO American Wind Energy Association (AWEA).

Odlišný přístup vzbuzuje obavy

New York se na rozdíl od jiných států USA (jako např. Kalifornie, Vermont, Wisconsin) rozhodl pro podporu jaderných zdrojů. Tato podpora je kontroverzní pro zástupce ekologických organizací, kteří by raději viděli peníze určené pro jádro na účtech obnovitelných zdrojů.

„Podpora jaderné energetiky je chybou a zneužitím veřejných prostředků,“ prohlásila Jessica Azulay, programová ředitelka Alliance for a Green Economy.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *