Za posledních 5 let bylo v USA uzavřeno 36 GW uhelných elektráren. Tato skutečnost byla způsobena boomem těžby plynu z břidlic, klesající cenou silové elektřiny a zpřísněnými emisními limity. Pokles instalovaného výkonu nahradily především nové elektrárny spalující zemní plyn.

Boom břidlicového plynu

Boom těžby plynu z břidlic posunul Spojené státy americké na první příčku v produkci zemního plynu na světě. Tato skutečnost společně s nařízeními na ochranu životního prostředí urychlila uzavírání uhelných elektráren a umožnila redukci emisí způsobujících globální oteplování.

Za posledních 5 let bylo v USA uzavřeno 346 uhelných elektráren o celkovém instalovaném výkonu 36 GW. Nejvíce elektráren bylo uzavřeno ve středoatlantické oblasti, ve které muselo uhlí soupeřit s nejlevnějším plynem v celé zemi. V této oblasti by do poloviny roku 2019 mělo přibýt 20 GW instalovaného výkonu elektráren spalujících plyn.

Nahrazování odstavovaných uhelných elektráren (modře) novými plynovými elektrárnami (růžová). Zdroj: Bloomberg
Nahrazování odstavovaných uhelných elektráren (modře) novými plynovými elektrárnami (růžová). Zdroj: Bloomberg

Tato změna v energetickém mixu dopomáhá USA plnit vytyčené cíle ohledně emisí skleníkových plynů, jelikož výroba elektřiny ze zemního plynu produkuje ve srovnání s uhelnými elektrárnami zhruba poloviční množství oxidu uhličitého. USA v minulém roce dosáhly o 21 % nižších emisí CO2 ve srovnání s úrovní v roce 2005. Cílem Spojených států je do roku 2025 snížit emise skleníkových plynů o 26 % oproti roku 2005.

Přísnější emisní limity

K uzavírání uhelných elektráren přispívá i zavedení nařízení vyžadujících přísnější emisní limity týkající se rtuti a dalších toxických látek, pro jejichž splnění je nezbytná instalace nákladných vypírek. První z nařízení bylo zavedeno v dubnu 2015 a společně s nízkou cenou silové elektřiny mělo v minulém roce za následek uzavření 13 GW uhelných elektráren. To je více než třetina z instalovaného výkonu uhelných elektráren uzavřeného od roku 2011.

„Pokud se vrátím o 5 let zpátky a budu přemýšlet nad trhem plynových turbín, velmi malá část připadala Spojeným státům. V posledních několika letech to bylo téměř 15 % světového trhu.“ Generální ředitel GE Power, Steve Bolze

Výměna rolí výroby elektřiny z uhlí (modře) a plynu (růžově). Zdroj: Bloomberg
Výměna rolí výroby elektřiny z uhlí (modře) a plynu (růžově). Zdroj: Bloomberg

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *