Spojené státy americké by měly co nejvíce dbát na dlouhodobé provozování svých jaderných elektráren a případně je i finančně podpořit, mají-li být dosaženy vytyčené klimatické cíle. Tvrdí to zpráva analytiků ze společnosti Brattle. Provoz jaderných elektráren navíc podle výsledků analýz patří mezi nejlevnější formy redukce emisí skleníkových plynů. Řada jaderných elektráren přitom v současnosti v USA balancuje na hraně ziskovosti.

Dle zprávy poradenské společnosti Brattle Group by předčasné vyřazování amerických jaderných elektráren znamenalo významnou hrozbu pro naplnění emisních cílů USA. Zpráva zkoumá souhrnné i regionální emisní dopady předčasného vyřazování jaderných zdrojů v USA a dopady, které by vyřazování těchto zdrojů z amerického energetického mixu znamenalo pro snahu snížit uhlíkovou zátěž energetického sektoru země.

Podle analytiků by například vyřazení jaderné elektrárny o výkonu 1000 MW zvýšilo emise CO2 v rozmezí 4,1 až 6,7 milionů tun za rok. V závislosti na regionu by se tak jednalo o nárůst 0,52 až 0,84 tun CO2 za každou nevyrobenou MWh z jádra.

Pokles cen je rizikem především pro menší jaderné elektrárny

Podle analýzy je rovněž zachování provozu stávajících jaderných elektráren nákladově efektivním způsobem k omezování produkce emisí oxidu uhličitého, a lze tak levně přispívat ke klimatickým cílům. V závislosti na regionu jaderné elektrárny zastávají pozici, která by byla jinak dosažitelná zdaněním uhlíku v rozmezí 12 až 20 USD za tunu CO2. Oproti jiným politikám snižování emisí tak jde o jednu z velmi efektivních metod.

„Tato zjištění ukazují, že zachování stávajících jaderných elektráren v provozu představuje nákladově efektivní způsob jak zajistit nezvyšování emisí CO2. Dokonce i při mírném nárůstu provozních nákladů a dotací po omezenou dobu, jde o možnost jak zajistit soulad s budoucími klimatickými politikami za rozumnou cenu. Udržení jádra životaschopným v mezidobí nestabilních cen je rozumná a nákladově efektivní pojistka v dlouhodobém horizontu.“

Metin Celebi, spoluautor zprávy

Za současných tržních podmínek některé jaderné bloky nejsou schopny tvořit očekávaný zisk, a stávají se tak náchylnějšími k možnosti předčasného uzavření. Výpadky příjmů mohou přitom dosahovat až 20 USD/MWh a jsou jimi ohroženy především malé elektrárny s jedním blokem a zdroje vyskytující se v oblastech s velmi nízkou cenou energie.

Spojené státy totiž vzhledem k nedostatečnému propojení elektrizační sítě nedokáží přenášet energii z míst s vyšší výrobou do míst s nedostatkem produkce. Rozdíly u jednotlivých elektráren navíc narůstají i díky tomu, že každá z elektráren je specifická. V USA je proto třeba posuzovat každé zařízení zvlášť, na rozdíl například od France. Ve Francii se totiž při masivní výstavbě JE během 80. letech silně využívala jednotná koncepce.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *