Český provozovatel přenosové soustavy ČEPS, a.s. podepsal společně s dalšími 18 evropskými provozovateli přenosových soustav 5. dubna 2017 memorandum o porozumění o návrhu, implementaci a provozu nové platformy pro výměnu regulační energie z 15minutových záloh. Jedná se o reakci na připravované nařízení Evropské komise týkající se přeshraničního obchodování s podpůrnými službami a regulační energií.

Zúčastnění provozovatelé přenosových soustav stanovili společné zásady a principy pro úspěšné zavedení platformy a dohodli se, že společný projekt ponese název MARI – Manually Activated Reserves Initiative.

ČEPS uvedla, že definice principů je připravována již od roku 2016 v reakci na plánované nařízení Komise, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice a které bude obdobné platformy vyžadovat pro všechny typy regulačních záloh.

„Projekt se nachází v úvodní fázi a jeho členové se nyní zaměřují na vývoj a implementaci platformy. Od samotného začátku hodlají komunikovat aktuální postup v dané věci a žádat informace od subjektů zájmu, a to včetně národních regulačních orgánů. Díky této včasné aktivitě očekávají, že se naplní termín pro spuštění platformy v souladu s nařízením, tedy že se uvedené podaří zavést do roku 2022.“ uvádí ČEPS, a.s. v tiskové zprávě.

Termín 15minutová záloha (kladná a záporná), který je používaný v České republice, je obdobou v budoucnu zavedené jednotné evropské terminologie takzvaných ručně ovládaných záloh pro regulaci výkonové rovnováhy (manual frequency restoration reserves, resp. mFRR).

Přehled členů MARI. Zdroj: ČEPS, a.s.
Přehled členů MARI. Zdroj: ČEPS, a.s.

Regulační energie v České republice

Regulační energie je zajišťována provozovatelem přenosové soustavy za účelem řešení stavů nerovnováhy mezi smluvně zajištěnými a skutečně realizovanými dodávkami a odběry elektrické energie v elektrizační soustavě.

V důsledku této nerovnováhy vzniká takzvaná systémová odchylka, kterou se v každé obchodní hodině rozumí saldo všech dodávek a odběrů takzvaných subjektů zúčtování, tedy registrovaných účastníků trhu s elektřinou, kteří uzavřeli s operátorem trhu OTE, a.s. smlouvu o zúčtování odchylek.

ČEPS, a.s. zajišťuje regulační energii potřebnou pro vyrovnání systémové odchylky třemi způsoby:

  • aktivací podpůrných služeb (kromě primární regulace frekvence, při které regulační energie nevzniká),
  • nákupem na vyrovnávacím trhu s regulační energií zprostředkovaným operátorem trhu OTE, a.s., kde je ČEPS, a.s. jediným poptávajícím,
  • operativní dodávkou elektřiny ze zahraničí a do zahraničí.

Statistiky o výrobě a přeshraničním přenosu elektřiny ve vybraných evropských zemích včetně České republiky najdete na našem Energostatu.

Zdroj úvodní fotografie: ČEPS, a.s.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *