Společnost ČEZ opět dosáhla meziročního snížení emisí oxidů dusíku, oxidu siřičitého a tuhých znečišťujících látek, ke kterému se zavázala v roce 2010 ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí v rámci Prohlášení o strategické součinnosti ČEZ a MZP v oblasti ochrany ovzduší a klimatu.

Ve zmíněném dokumentu se společnost ČEZ zavazuje ke každoročnímu postupnému snižování množství vypouštěných znečišťujících látek, a to ke snížení emisí oxidu siřičitého o 33 %, oxidů dusíku o 35 % a tuhých znečišťujících látek (TZL) o 29 % do konce roku 2016 (v porovnání s množstvím za rok 2010). Do konce roku 2020 by tyto hodnoty měly dosáhnout 41 % v případě SO2, 42 % pro NOx a 34 % pro skupinu TZL.

CEZ_emise_SO2
zdroj dat: MŽP a ČEZ, a. s.

 

CEZ_emise_NOx
zdroj dat: MŽP a ČEZ, a. s.

 

CEZ_emise_TZL
zdroj dat: MŽP a ČEZ, a. s.

 

V prohlášení se ČEZ mimo jiné zavazuje ke snížení vypouštěného množství oxidu uhličitého, k realizaci opatření, jež povedou k využívání obnovitelných zdrojů energie či nízko emisních technologií. Jedním z bodů je také podpora vybraných technických středních škol a učilišť za účelem rozšíření výuky zaměřené na moderní výrobu a distribuci tepla a elektřiny.

Zdroj úvodní fotografie: theguardian.com

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *