Dosažení klimatických cílů si podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) vyžádá zásadní změny v dopravním sektoru. Zvyšující se podíl vozidel s elektrickým pohonem tak povede v Evropské unii ke značnému nárůstu poptávky po elektřině.

Dopravní sektor se navzdory stále přísnějším normám podílí v Evropě na celkových emisích skleníkových plynů zhruba ze čtvrtiny a je hlavní příčinou vysokých koncentrací znečišťujících částic, jež vedou ke zhoršené kvalitě ovzduší v mnoha evropských městech. Nejschůdnějším řešením se tak v současné době jeví nahrazení vozidel s konvenčními pohony elektromobily, jež budou napájeny elektřinou z nízkoemisních zdrojů.

Navyšující se podíl vozidel s elektrickým pohonem, který by do roku 2050 mohl v Evropské unii dosáhnout až 80 %, si vyžádá nové výrobní kapacity. V závislosti na počtu elektrických vozidel a struktuře hospodářství se podíl elektromobilů na spotřebě elektřiny může v jednotlivých členských zemích pohybovat od 3 do 25 %.

Celkový podíl elektromobilů na spotřebě elektrické energie v EU by mohl postupně vzrůst z 0,03 % v roce 2014 na 4 až 5 % v roce 2030 a do roku 2050 dosáhnout až 9,5 %. Podle odhadů EEA bude pro uspokojení zvýšené poptávky po elektrické energii dané nabíjením vozidel nutno vybudovat 150 GW nového výkonu.

Úspora emisí z dopravy převýší růst v energetice

Vyšší spotřeba elektrické energie podle EEA rovněž povede k růstu emisí CO2 a SO2 vznikajících při výrobě elektřiny z uhlí. V případě emisí oxidu uhličitého však bude mírný růst v energetickém sektoru značně převážen poklesem emisí z dopravy, kdy by celková úspora měla do roku 2050 dosáhnout 255 Mt. Podobný efekt bude mít vysoký podíl elektrických vozidel i v případě emisí NOx a pevných částic.

Opačná situace nicméně může nastat u emisí SO2, kdy úspora z dopravy bude značně nižší než nárůst daný zvýšeným množstvím poptávané elektřiny, a to až pětinásobně.

Zdroj úvodní fotografie: Washington State House Republicans

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *