Zranitelnost evropského energetického sektoru vůči změnám ve vodních zdrojích se má v důsledku klimatických změn do roku 2030 zvýšit. K tomuto závěru dospěli výzkumníci z nizozemské Univerzity v Leidenu, kteří na toto téma minulý měsíc publikovali článek v časopise Nature Energy.

Elektrárny založené na tepelném cyklu (uhelné, plynové a jaderné elektrárny) využívají významné množství čerstvé vody pro účely chlazení. Velká plynová elektrárna dokáže při provozu spotřebovat za minutu množství vody srovnatelné s objemem olympijského bazénu. Pokud voda není k dispozici, nebo je příliš teplá, elektrárna je nucena snížit produkci elektřiny, či dokonce výrobu zastavit úplně.

V posledních letech Evropa čelila stále častějším vlnám veder a obdobím sucha, která tlačí na energetické systémy. Pokud jedna elektrárna přestane vyrábět, musí být nahrazena zvýšenou produkcí z méně postižené elektrárny nebo výrobou z obnovitelných zdrojů. Při delších obdobích sucha je však tento kompenzační mechanismus nedostatečný a může vést k narušení elektrických dodávek, či v extrémních případech až blackoutům.

Rostoucí nedostatek vody

Tým výzkumníků z Leidenské univerzity pod vedením doktora Paula Behrense analyzoval data z více než 1300 elektráren, čerpajících vodu z 818 různých vodních zdrojů. Jejich výzkum ukazuje, že množství regionů, které mají kvůli přístupu k vodě zranitelnou elektrickou síť, do roku 2030 výrazně vzroste. Kromě toho je výstavba mnoha nových elektráren plánována vedle vodních zdrojů, které jsou již nyní pod tlakem.

Výzkum ukázal, že oblasti, jež budou v budoucnu čelit riziku nedostatku vody, se nachází především v oblasti Středomoří. Konkrétně jsou zmiňovány oblasti Španělska, Itálie, jižní Francie a Řecka. Mimo ně ale riziko hrozí i oblastem podél Rýna v Německu, Bulharsku a Polsku, kde se elektrická výroba může potýkat s problémy pramenícími právě z nedostatku vody či její vyšší teploty.

Chlazení mořskou vodou

„Existují možnosti, jak se s tímto nedostatkem vypořádat,“ tvrdí doktor Behrens. „Náš výzkum ukazuje, že chlazení pomocí mořské vody může výrazně snížit problémy na pobřeží Středozemního moře. Toto řešení však bude vyžadovat vyšší investice do vybavení elektráren, aby bylo chlazení agresivnější mořskou vodou možné.“

„Pokud chceme snížit využívání chladící vody v celé EU, budeme muset uzavřít staré, neefektivní elektrárny a nahradit je obnovitelnými zdroji založenými například na větru a slunci. To nám může pomoci snížit závislost na elektrických zdrojích, které potřebují vodu a také můžeme zlepšit dosahování našich klimatických cílů,“ dodává dr. Behrens.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *