Přebytek zkapalněného zemního plynu (LNG) na světových trzích se v následujícíh letech podepíše na jeho cenách. Brzy se díky tomu stane dalším rozhodovacím faktorem při výstavbách nových uhelných zdrojů. Podle informací agentury Reuters vzroste světová produkce LNG na světových trzích o 35 milionů tun v roce 2016.  

Trhy s energiemi se v dalších několika letech budou potýkat se zvyšující se dodávkou LNG, která má potenciál snížit poptávku po uhlí o desítky milionů tun. Tento trend je dále podporován pobídkami států k opuštění výroby energie z uhlí, které patří mezi nejvíce znečišťující zdroje energie.

„Čistě ekonomicky je nutné podotknout, že uhlí je výrazně levnější. Ale v tomto množství na trhu se v některých částech světa začne (LNG) pro výrobu elektřiny a tepla využívat. To bude na úkor výroby z uhlí.“
obchodník s komoditami pro agenturu Reuters

Na trzích je v současné době přebytek uhlí i LNG, což je důsledkem vysokých cen v minulém desetiletí, které byly pobídkou k investování do nových projektů a k expanzi produkce.

Rozdíly mezi cenami LNG a uhlí se výrazně snížily především díky politickým tlakům a ekonomickému znevýhodnění uhlí, které mají snížit jeho konkurenceschopnost.

„Výstavba nových uhelných zdrojů je méně a méně pravděpodobná v době, kdy na trhy přichází takové množství nového LNG.“

Změny záleží ve velké míře na Číně. Čína je jedním z nejvýznamnějších faktorů, který ovlivňuje budoucí postavení uhlí a LNG. Obavy ze změn klimatu a stavu ovzduší v Číně vedly v prvních devíti měsících k meziročnímu snížení importu uhlí téměř o třetinu.

„V Číně bude zemní plyn velice levný a bude ho přebytek po dalších několik let. To bude příležitost pro vytvoření regulatorního prostředí, které umožní přechod od uhlí k plynu. To ale bude trvat řádově několik let.“
Torbjörn Törnqvist, výkonný ředitel Gunvor

Změny mohou dopadnout i na Evropu

Evropa je kromě Číny dalším regionem, který může být současnou situací na trzích ovlivněn. Podle Trevora Sikorskiho, analytika z poradenské společnosti Energy Aspects, může být až 130 milionů tun uhlí ročně nahrazeno výrobou elektřiny ze zemního plynu.

Při uvážení současného množství projektů, které v následujících dvou letech budou uvedeny do provozu, je pravděpodobné, že se ceny plynu dostanou výrazně níž. V roce 2017 by tak mohla výroba z plynu nahradit část výroby elektřiny z uhlí.

Meziročně předpokládá poradenská společnost Energy Aspects vzrůst dodávek plynu o 16 %, což znamená dalších 35 mil. tun LNG pro rok 2016.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *