Podle nové studie vytvořené Institutem energetických technologií (ETI) by ve Spojeném království mohly do roku 2030 být uvedeny do provozu malé modulární reaktory (SMR). Důležitou podmínkou pro splnění navrženého plánu je pomocí vytvoření vhodného prostředí vybudovat důvěru investorů. Studie odhaduje, že stavba prvního SMR by mola začít v roce 2025.

Jaderné elektrárny, jak SMR, tak velké reaktory, budou podle studie hrát v budoucnosti významnou roli. Velké reaktory se sice hodí nejlépe k pokrytí základního zatížení, ale v případě, že by produkce velkých reaktoru byla z jakéhokoli důvodu omezena, mohly by výkon pro pokrytí základní zatížení poskytnout SMR. Schopnost SMR pružně měnit svůj výkon by navíc mohla být velmi užitečná pro vyvážení výkyvů v produkci z intermitentních obnovitelných zdrojů a stabilizování sítě.

Pro dosažení tohoto cíle bude zapotřebí vybudovat důvěru investorů k těmto technologiím a vytvoření vhodných podmínek pro snížení rizika pro investory, zejména během prvních 5 let trvání programu.

„Vytvoření správného prostředí pro zvýšení důvěry investorů je pro splnění tohoto plánu zásadní. Vláda bude mít v prvních 5 letech klíčovou roli v  jakémkoli programu, který bude vytvářet vhodné prostřední pro SMR a postupně snižovat rizika ze strany investora.

Mike Middleton, autor studie

SRM by mohly také zásobovat domácnosti teplem

Při výstavbě SMR by se dle studie mělo zvážit jejich využití jako kombinovaného zdroje elektřiny a tepla (KVET), který by dodával teplo do systémů dálkového vytápění. To by mohlo přinést další ekonomické benefity. Vzhledem k jejich menší velikosti a potenciálně snadnějšímu umísťování by SMR mohly dodávat teplo do měst pomocí potrubí a pomoci dekarbonizovat využití energie v budovách.

Studie odhaduje, že dodatečné náklady na využívání SMR jako zdroje tepla by navíc měly být relativně nízké, přičemž potenciální tržby by naopak měly být vysoké.

Zdroj úvodního obrázku : Jacopo Buongiorno

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *