Distributor elektřiny v kanadském Lethbridge plánuje ušetřit miliony optimalizací své distribuční sítě. Díky snížení napětí má dojít k zvýšení efektivity přenosu a úsporám odpovídajícím spotřebě 4 400 domácností.

Město nyní zahajuje pilotní projekt, který bude zkoumat vlivy a reálný dopad výpočtů optimalizace sítě pomocí technologie založené na optimalizaci napětí v síti. Nyní je zapojena jedna trafostanice a v rámci celého projektu bude sledováno 6 trafostanic. Princip optimalizace bude proveden pomocí snížení napětí v síti.

„Krása této technologie je v tom, že očekáváme snížení celkové spotřeby a špičkového zatížení až o 4 %, aniž by domácnosti, instituce a průmysloví odběratelé museli měnit své chování. Při plné implementaci doufáme, že by se úspora mohla pohybovat kolem 33 600 MWh/rok, což odpovídá zhruba spotřebě 4 400 domácností.“  Stew Purkis, ředitel distribuce města Lethbridge

Napětí v síti má být sníženo maximálně o 2 %, a to tak, aby bylo pořád udržováno v rámci kanadských standardů pro kvalitu dodávek elektřiny. Toto je možné, protože toleranční pásmo je relativně široké a většina distributorů se snaží udržovat napětí lehce vyšší, aby byla zaručena minimální hranice kvality elektřiny i pro odlehlejší napojené subjekty v jejich síti.

V kanadském Lethbridge již ovšem zavedli smart-metering, který dodává kromě jiného i data o kvalitě dodávky elektřiny a proto v nějakých oblastech může dojít k malému snížení napěťové hladiny. Před nasazením této technologie musí být vždy prověřen a zanalyzován charakter odběru. Ne všechny spotřebiče mají totiž odběr závislý na velikosti napájecího napětí.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *