Zatímco průměrná cena za odchylku ve Spojeném království v návaznosti na první fázi reformy oceňování odchylek z roku 2015 klesla, motivace pro subjekty vyrovnat svou pozici v případě, že je v soustavě nedostatek výkonu, naopak vzrostla. Druhá reforma má znamenat další navýšení motivace subjektů, aby přispívaly k zajištění bezpečnosti dodávek v soustavě. Britský regulátor Ofgem to uvádí ve své zprávě.

Regulátor ve zprávě hodnotící 1. fázi reformy dospěl k závěru, že ačkoliv ceny odchylek byly v průměru nižší, zaznamenaly vyšší a ostřejší špičky v okamžicích, kdy byl v soustavě nedostatek výkonu. Celkový objem odchylek se snížil, soustava byla v průměru mírně přebytková a rovněž byla častěji v přebytku.

Speciální mechanismus pro oceňování odchylky při významných nedostatcích rezervního výkonu (Reserve Scarcity Price – RSP) byl využit dvakrát za dva roky.

Výraznější motivace k udržování rovnováhy výroby a spotřeby v soustavě v případě nedostatku výroby představuje významný příspěvek k zabezpečení dodávek Spojeného království a ukazuje, že reformy fungují, uvedl regulátor v analýze.

Druhá fáze reformy, která má nabýt účinnosti od 1. listopadu, dle Ofgem dále zvýší pobídky pro účastníky trhu, aby využili veškeré účinné prostředky, jak vyrovnat své pozice předtím, než dojde k uzavření obchodování pro danou zúčtovací periodu. K tomu dochází hodinu před časem reálné dodávky, do této doby tak subjekty mohou upravovat svoji pozici.

Při srovnání cen za odchylku za dvouleté období před a dvouleté období po reformě z listopadu 2015 se ceny po reformách pohybovaly v rozmezí 20‑30 GBP/MWh oproti 30-40 GBP/MWh před reformou.

V případě, kdy byla soustava přebytková, průměrná cena nerovnováhy po reformě dosahovala 27,48 GBP/MWh, což představuje pokles z 32,9 GBP/MWh před reformou.

V okamžicích, kdy byla soustava nedostatková, však průměrná cena po reformě vzrostla z 60,33 GBP/MWh na 70,67 GBP/MWh.

Jak princip odchylek napomáhá udržovat vyrovnanou bilanci v soustavě?

V případě, že účastník trhu s odpovědností za odchylku (v ČR označován jako subjekt zúčtování) generuje nebo spotřebovává větší, či menší množství elektřiny, než ke kterému se obchodně zavázal, je mu účtována cena za způsobenou odchylku.

Tato cena může být pro subjekt pozitivní (obdržení platby) resp. negativní (penalizace) v závislosti na tom, zda subjekt přispíval k, nebo působil proti, odchylce celého systému (odchylce všech subjektů zúčtování).

Zpoplatnění odchylek v případě dostatečně vysoké ceny motivuje výrobce, obchodníky a spotřebitele, aby jejich výroba/spotřeba (v případě obchodníků výroba/spotřeba portfolia) odpovídala obchodním závazkům. Tím přispívají k vyrovnané bilanci výroby a spotřeby celého systému. Mechanismus odchylek je proto klíčem k zajištění bezpečného a konkurenceschopného trhu s elektřinou.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *