Americká národní laboratoř pro obnovitelné zdroje (NREL) přišla s informací, že takzvaný clustering efekt, tedy stav, ke kterému dochází při souběžném a nekoordinovaném nabíjení většího počtu elektromobilů, by v budoucnu mohl znamenat zvýšené požadavky na distribuční soustavu.

Matteo Muratori, inženýr, který se v NREL věnuje dopravě a energetickým systémům, se problematikou více zabývá ve své studii „Dopad nekoordinovaného nabíjení elektrických vozidel na poptávku po elektřině v rezidenčních oblastech“, kde zkoumá možné dopady nabíjení elektromobilů na transformátor umístěný v obydlené oblasti.

Jedním ze závěrů je konstatování, že tento problém se bude vyskytovat zejména v oblastech, kde si větší počet obyvatel pořídí elektromobil a po každodenním návratu domů je začnou nekoordinovaně nabíjet. Muratori také podrobněji zkoumal možnost dvourychlostího nabíjení – tedy varianty, kdy automobily mohou být nabíjeny rychle nebo pomalu čemuž pak odpovídá i potřebný příkon. I v tomto případě může dojít k situaci, kdy transformátor nebude schopný dodávat dostatek výkonu, kromě toho velké vytěžování transformátoru vede ke snižování jeho životnosti.

Rozdíl této studie oproti ostatním je, že minulé studie předpokládaly koordinaci nabíjení ze strany distributora, a tím pádem vyšší možnou penetraci elektromobilů. Podle Muratiho je tento předpoklad sice pravděpodobný, ale ne jistý. Naopak by se budoucí studie měly více zaměřit na pochopení chování zákazníka a jeho požadavky na nabití elektromobilu.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *