Emise CO2 energetického sektoru v USA v roce 2017 oproti roku 2016 mírně poklesly na 5,14 miliard tun. Emise byly sníženy například díky vyšší výrobě elektřiny ze zemního plynu a obnovitelných zdrojů. 

Dle dat americké vládní agentury U.S. Energy Information Administration (EIA) emise CO2 energetického sektoru v USA v roce 2017 oproti roku 2016 poklesly o 0,9 % na 5,14 miliard tun. Spotřeba ropy v roce 2017 v USA vzrostla a přispěla tak ke zvýšení emisí CO2. Naopak emise z uhlí a zemního plynu poklesly.

Emise CO2 energetického sektoru USA mezi lety 2000 – 2017. Zdroj: EIA

Role elektroenergetického mixu

V souladu s aktuálním trendem, kdy v posledních letech zemní plyn v elektroenergetickém sektoru nahrazuje uhlí, v roce 2015 poprvé emise CO2 ze spotřeby zemního plynu převýšily emise z uhlí. Elektroenergetický mix USA se postupně přespuvá od uhlí k zemnímu plynu a obnovitelným zdrojům.

Emise CO2 v USA mezi roky 2000 – 2017 dle paliva (sloupce) a sektoru (barvy). Zdroj: EIAusa

Elektroenergetický sektor byl jediným, ve kterém emise v roce 2017 poklesly. Pokles o 4,6 % převýšil nárůsty emisí v ostatních sektorech, tedy v dopravě, průmyslovém a komerčním sektoru a sektoru domácností.

Emise CO2 v USA mezi lety 2000 – 2017 dle sektoru (sloupce) a paliva (barvy). Zdroj: EIA

Nižší prodeje elektřiny

Kromě využívání zdrojů emitujících méně CO2,emise klesly také díky nižším prodejům elektrické energie. V roce 2017 prodeje elektřiny poklesly nejvíce od ekonomické krize v roce 2009. Pokles emisí CO2 v sektoru domácností a komerčním sektoru byl způsoben primárně mírnějším počasím. Chladnější léto vedlo k nižšímu využívání klimatizací a naopak teplejší zima snížila spotřebu elektřiny ve vytápění. Prodeje elektrické energie v průmyslovém sektoru byly v roce 2017 také nižší, a to i přes celkový nárůst produkce.

Emise CO2 v energetice byly v minulosti propojené s vývojem spotřeby energie a s růstem ekonomiky. Mezi lety 2005 a 2017 ovšem americká ekonomika vzrostla o 20 %, zatímco spotřeba energie se snížila o 2 %. Podobně se ve stejném období snížily emise CO2, a to o 14 %.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *