Evropská komise vydala ve středu návrh nového energetického balíčku zabývajícího se redukcí emisí ve všech sektorech ekonomiky. Ten by měl nasměrovat evropskou energetickou politiku, urychlit přechod k nízkouhlíkové ekonomice a zároveň udržet unii konkurenceschopnou v globálním měřítku.

V roce 2014 EU rozhodla o kolektivním závazku redukce o 40 % oproti roku 1990. Nový návrh, odrážející závazky vyplývající s Pařížské dohody, specifikuje hlavní principy energetické transformace a poskytuje vodítka pro jednotlivé členské státy.  Stanovuje také závazné roční cíle redukce skleníkových plynů (GHG) na období 2021-2030 a to pro odvětví jako je doprava, budovy, zemědělství, odpady či lesnictví. Komise také představila novou strategii týkající se nízkoemisní dopravy a pohonných hmot.

„S návrhem reformy ETS z minulého roku a dnešním návrhem na cíle redukce emisí pro jednotlivé členy, zakotvujeme unijní energetický a klimatický rámec do legislativy. Stejně je to v oblasti dopravy, která nyní bude jasně nasměrovaná na zero-emissions cíl.“

– Maroš Šefčovič, viceprezident pověřený vedením Energetické Unie

Nová strategie je zaměřena právě na oblast dopravy. Ta odpovídá za čtvrtinu evropských GHG emisí a je hlavním zdrojem znečištění ovzduší. Dle komisařky pro transport, Violety Bulc, je změna v oblasti dopravy velmi důležitá pro dosažení ambiciózních evropských cílů ohledně klimatu a také pro zlepšení životních podmínek v evropských městech.

Rozhodnutí z roku 2014

Cíl 40% oproti roku 1990 byl stanoven již v roce 2014. Aby bylo cíle dosaženo efektivně, sektory energetiky a průmyslu, které jsou součástí ETS, měly dosáhnout v roce 2030 redukce 43% oproti roku 2005. Ostatní zdroje znečištění (tedy například odpad či budovy) měly postupovat k cíli snížení o 30%  oproti 2005.

Společně s rozhodnutím z minulého roku týkajícího se revize ETS se EU se nyní bude snažit urychlit celkovou energetickou transformaci. Komise nyní začne pracovat na akčním plánu týkajícím se nízkoemisní dopravy a ke konci roku chce také představit další iniciativy týkající se OZE či interního energetického trhu.

 

Tabulka jednotlivých členských cílů

2030 target compared to 2005 Maximum annual flexibility

(as a % of 2005 emissions)

One-off flexibility from Emissions Trading System to Effort Sharing Regulation Flexibility from land use sector to Effort Sharing Regulation*
LU -40% 4% 0.2%
SE -40% 2% 1.1%
DK -39% 2% 4.0%
FI -39% 2% 1.3%
DE -38%   0.5%
FR -37%   1.5%
UK -37%   0.4%
NL -36% 2% 1.1%
AT -36% 2% 0.4%
BE -35% 2% 0.5%
IT -33%   0.3%
IE -30% 4% 5.6%
ES -26%   1.3%
CY -24%   1.3%
MT -19% 2% 0.3%
PT -17%   1.0%
EL -16%   1.1%
SI -15%   1.1%
CZ -14%   0.4%
EE -13%   1.7%
SK -12%   0.5%
LT -9%   5.0%
PL -7%   1.2%
HR -7%   0.5%
HU -7%   0.5%
LV -6%   3.8%
RO -2%   1.7%
BG 0%   1.5%
*Estimate, limit is expressed in absolute million tonnes over 10 years.

Zdroj: Evropská komise

 

Zdroj úvodního obrázku: politico.eu

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *