Podle zprávy Evropského účetního dvoru byly projekty technologie zachytávání a uskladňování CO2 (carbon capture storage, CCS) spolufinancované EU v naprosté většině neúspěchem. Hlavním důvodem byly volatilní a nižší, než se očekávalo, ceny povolenek a nedostatek koordinace a dlouhodobých strategií v členských státech, které odlákaly investory.  

Evropský účetní dvůr zkoumal dva finanční programy v období 2008 – 2017 v Německu, Nizozemsku, Polsku, Španělsku a ve Velké Británii. V rámci Evropského energetického programu pro hospodářské oživení (European Energy Programme for Recovery, EEPR) a Programu rezervy pro nové účastníky 300 (New entrant’s reserve 300, NER300) bylo investorům k dispozici přibližně 3,7 miliardy euro (asi 95,5 miliard korun) na projekty, které měly mj. ukázat komerční životaschopnost CCS. Cílem technologie CCS je zachycení emisí a jejich následné uložení v podzemí.

V provozu je jediný projekt

Auditoři Účetního dvora zkoumali koncepci, řízení a koordinaci finančních programů. V oblasti mořských větrných elektráren program EEPR přispěl k rozvoji. Nicméně v provozu je pouze jediný projekt financován v rámci EEPR, který ale nedosahuje komerční velikosti. Další čtyři projekty pod tímto finančním programem byly ukončeny předčasně a další projekt, v Nizozemsku, získal povolení pro vybudování CCS, ale toto zařízení se nepoužívá.

Program NER300 měl financovat alespoň osm projektů CCS. Když ovšem Evropská komise vyhlásila první výběrové řízení, tak žádný grant nebyl udělen, protože žádný projekt nesplňoval potřebné požadavky. V rámci druhého tenderu byl k financování vybrán jediný CCS projekt. Mezinárodní asociace producentů ropy a plynu (International Association of Oil and Gas Producers) portálu Euractiv řekla, že výsledky zprávy Evropského účetního dvoru jsou vítané, protože poukazují na příliš přísná pravidla programu NER300.

Problémy finančních programů

Evropský účetní dvůr jako hlavní problém definuje nepříznivé investiční podmínky a zároveň nedostatečnou koordinaci mezi službami Komise a ostatními nástroji.

Komplikací byla volatilita trhu s emisními povolenkami. Nižší cena povolenek totiž vedla velké emitenty k tomu, že si raději koupili levné povolenky, než aby investovali do dlouhodobějších opatření. Program NER300 je přitom přímo na systém ETS navázán, protože je financován přímo z prodeje 300 milionů povolenek.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *